Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2017 kunt u als landbouwer met een leeftijd tot en met 40 jaar subsidie aanvragen bij uw Provincie. Dit kan van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018. De uitkomsten van enquêtes van NAJK (het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) onder jonge boeren en tuinders zijn gebruikt om de regeling aan te passen.

Komt u in aanmerking voor deze subsidie?

Op de openstellingen van maart 2016 en december 2016 was veel kritiek vanuit NAJK. Uit enquête bleek namelijk dat 70% van de respondenten, jonge boeren en tuinders, geen investering tussen de mogelijkheden vond waar zij behoefte aan hadden. Ook bleken investeringen op de lijst af te vallen voor aanvragers omdat deze investeringen niet aan een vereist minimaal investeringsbedrag voldeden. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de werkgroep JOLA NAJK nauwer bij de totstandkoming van de derde openstelling betrokken.

De landbouwsector is van groot belang voor Nederland. De overheid stimuleert en ondersteunt daarom landbouwers jonger dan 41 jaar, die minder dan 3 jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of gestart. Met de subsidie Jonge landbouwers kunnen deze ondernemers investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Wilt u weten of u voor deze subsidie in aanmerking kunt komen, raadpleeg dan de site van het RVO. Indien u meer informatie over of begeleiding bij de aanvraag wilt ontvangen, zijn wij u graag van dienst. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 505 55 05 of per mail: info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen – Agrarisch CoPartner

Bronnen: RVO, NAJK, AgriBusiness