De afschaffing van de landbouwregeling voor de btw per 1 januari 2018 gaat boeren en tuinders die nog niet onder de normale btw-regeling vallen een paar duizend euro kosten, volgens belastingadviseur Jan Wolff RB van 2beaufort advies. Met de afschaffing van deze regeling, verdwijnt tegelijkertijd de veehandelsregeling. De hoogte van het gemiste bedrag is sterk afhankelijk van de omvang van het bedrijf en sector waarbinnen de onderneming opereert. Bovendien heeft ook de verhoging van het btw-tarief op diensten door onder meer loonwerkers, accountants en fokinstellingen van 6% naar 21% behoorlijk wat impact.

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle bedrijven in de land- en tuinbouw btw gaan afdragen over hun opbrengsten, terwijl ze de betaalde btw op aan hen verrichtte prestaties kunnen terugvragen. Jan Wolff schat dat landelijk 20 tot 25% van de agrarische bedrijven momenteel nog onder de landbouwregeling vallen, waarbij ze vrijgesteld zijn van de btw-aangifte. Het gaat daarbij meestal om kleinere bedrijven. Deze bedrijven kennen nu wellicht nog een klein voordeel, maar dat gaat vanaf 1 januari 2018 verdwijnen doordat bijvoorbeeld de diensten van de loonwerker en de accountant onder het hoge tarief van 21% gaan vallen.

Met het afschaffen van de landbouwregeling, verdwijnt eveneens de veehandelsregeling. Ook deze ondernemers worden BTW-plichtig. Verder heeft de aanpassing van het BTW-tarief van laag naar hoog voor sommige diensten ook gevolgen voor de paardenhouders. AgriBusiness wil u als agrariër graag nader informeren over de gevolgen van de afschaffing van de Landbouwregeling per 1 januari 2018 en organiseert daarom over dit onderwerp een infoavond, waarover u verderop in dit artikel meer informatie aantreft.

De voor de door de afschaffing getroffen ondernemingen nieuwe BTW-aangifte zorgt daarnaast voor extra administratieve lasten, omdat er een BTW-boekhouding moet worden gevoerd. De extra kosten voor een bedrijf schat Jan Wolff gemiddeld op circa € 750,- per jaar, afhankelijk van de manier waarop de administratie wordt aangeleverd en de frequentie waarmee aangifte wordt gedaan. De Belastingdienst wil dat er per kwartaal aangifte wordt gedaan, maar in de sector maakt men zich sterk voor een jaaraangifte voor kleinere bedrijven.

Het vrijvallende budget van 15 miljoen Euro komt ten goede aan de ruilvoetproblematiek van het Ministerie van Economische Zaken. LTO Nederland vindt, gezien de late behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer, het noodzakelijk dat de invoering met minimaal een jaar wordt uitgesteld. Daarnaast wil LTO dat het vrijkomende geld de bestemming innovatie en onderzoek moet krijgen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

AgriBusiness wil u als agrariër graag ondersteunen ten aanzien van de afschaffing van de Landbouwregeling per 1 januari 2018 en organiseert daarom over dit onderwerp een infoavond, waarin de veranderingen, waaronder ook het overgangsrecht, duidelijk aan u worden gepresenteerd. De avond wordt ingevuld door onze bedreven en ervaren Agrarisch Fiscalist, Jan Wolff RB van 2beaufort advies en vindt plaats op 13 december a.s. 19:00u te Utrecht. Het afschaffen van de landbouwregeling betekent voor u dat uw bijzondere status als landbouwer verdwijnt. In onze ogen bent u echter vooral ondernemer! Daarom nemen we u als slagroom op de taart afsluitend mee in een korte kennismaking met Bewust (Agrarisch) Ondernemen.

Wilt u deelnemen aan deze infoavond op 13 december as? Meld u dan direct aan. Voor meer informatie kunt telefonisch contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088- 505 55 05 of uw vraag per mail stellen via info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch – CoPartner

Bronnen: AgriBusiness, Boerderij Vandaag, Ministerie van Financiën, LTO Nederland, 2beaufort advies