Nu het jaar 2017 ten einde gaat en duidelijk wordt hoe u dit jaar af gaat sluiten, is een geschikt moment aangebroken om een blik te werpen op alle fiscale investeringsregelingen die er zijn om de belastingdruk te beperken. Het timen van de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor uw bedrijf kan u aanzienlijk extra belastingvoordeel opleveren. Als de door u geplande investeringen voldoen aan de voorwaarden, kunt u voor dit boekjaar via de investeringsaftrek een bepaald bedrag van uw winst aftrekken. De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen en is daarmee voor (startende) ondernemers een extra stimulans van de overheid om te investeren.

Heeft ú recht op investeringsaftrek?

Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan gebruik maken van fiscale investeringsregelingen. Er zijn 3 soorten investeringsaftrekken, daarnaast is er de VAMIL-regeling.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die betrekking heeft op het investeren in bedrijfsmiddelen. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is van toepassing op bedrijfsmiddelen die minimaal € 450 (excl. btw) hebben gekost.

Als u in 2017 een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor investeringen tussen € 2.301 en € 56.192 geldt een percentage van 28%. Dit bedrag mag u op uw belastbare winst in mindering brengen. Voor sommige bedrijfsmiddelen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Daarnaast kunt u extra voordeel genieten indien u tevens in aanmerking komt voor de volgende aftrekmogelijkheden.

Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid om tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de gemaakte winst. Welk percentage u kunt toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

U komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als u minimaal € 2.500,00 (aanschaf- en voortbrengingskosten) hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen. Welke bedrijfsmiddelen hiervoor in aanmerking komen, treft u aan op de Milieulijst op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl.

Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling indien u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2017 is de aftrek bepaald op 55%, een zeer aantrekkelijke aftrekpost dus, die u niet wilt missen. Het bedrag aan energie-investeringen dient minimaal € 2.500 te bedragen.

Het idee achter het gebruikmaken van de EIA is dat u dubbel voordeel geniet: u bespaart op energiekosten en door uw belastingvoordeel betaalt u minder inkomsten-, c.q. vennootschapsbelasting.

Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de VAMIL-regeling (willekeurige afschrijving).

Voor Energie-investeringsaftrek kunt u kiezen indien u hebt geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken hebben erkend als energie-investeringen. Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek krijgen voor diezelfde bedrijfsmiddelen.

Wanneer investeren?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze investeringsregelingen en wanneer u uw investering het beste kunt uitvoeren? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer 088 – 505 55 00 of stel uw vraag per mail: info@businessbalance.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com

Bronnen: Belastingdienst, Business en Balance