De SDE+ stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie is opnieuw opengesteld. Komend jaar komt er 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor de opwekking van duurzame energie uit bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water, zo meldt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onlangs.

Voor het najaar van 2018 komt naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een bedrag van 6 miljard euro beschikbaar. De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het nieuwe regeerakkoord. In dit Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023.

Stabiliteit en zekerheid

De SDE+ subsidie is bedoeld voor onder andere windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en kostenreducties, is hernieuwbare energieopwekking namelijk helaas in verreweg de meeste gevallen nog steeds duurder dan energie uit fossiele bronnen. De SDE+ maakt het mogelijk deze, nodige en langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan, hetgeen past in het nieuwe regeerakkoord, waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen. Een goede zaak.

Kostenreductie

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Een mooi initiatief dat innovatie en kostenreductie stimuleert en positief uitwerkt voor het klimaat én voor de energierekening van zowel burgers als bedrijven.

Rendabel en haalbaar

Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden. Er wordt dan ook in de praktijk gelukkig al veelvuldig in geïnvesteerd. Ondanks deze en andere stimuleringsregelingen blijkt helaas in de praktijk dat het lang niet altijd rendabel is om dergelijke investeringen te doen en is het advies op dit vlak niet afdoende. Gebaseerd op het juiste advies, zou dat een heel ander verhaal kunnen zijn.

Wilt u graag vrijblijvend advies inwinnen om te beoordelen of het voor u interessant en haalbaar kan zijn om te investeren in duurzame energie, of wilt u ondersteuning bij de aanvraag van de SDE+ stimuleringsregeling?

Neem dan contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

Door: Bianca Coenen, AgriBusiness, Agrarisch CoPartner

Bronnen: Politiek en Beleid, AgriBusiness