De Energielijst en Milieulijst 2018 zijn gepubliceerd. De Energielijst vermeldt de energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die in 2018 in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De Milieulijst vermeldt de milieuvriendelijke investeringen die in 2018 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA).

Energie-investeringsaftrek

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2017 is dit bedrag 55% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Wij informeerden u al uitgebreid over de voorwaarden en het timen van uw investeringen in ons nieuwsartikel van 22 november j.l.

U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Investeringen staan als bedrijfsmiddelen beschreven in de Energielijst. Processen en bedrijfsmiddelen die niet op de lijst staan, kunt u inclusief een besparingsberekening onder generiek melden.

De Energielijst bevat zo’n 150 investeringen (bedrijfsmiddelen) die worden beschreven in de volgende 6 categorieën:

  • Bedrijfsgebouwen;
  • Processen;
  • Transportmiddelen;
  • Duurzame energie;
  • Energiebalancering;
  • Energieadvies en maatwerkadvies.

Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Ook hierover informeerden wij u eerder in ons artikel van 22 november j.l.

Op de Milieulijst staan ongeveer 280 investeringen (bedrijfsmiddelen). Ze zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

Download hier de Energielijst 2018 en de Milieulijst 2018 

Advies

Vraag of ga tijdig na of uw geplande investeringen in aanmerking kunnen komen voor Energie-, Milieu-investeringsaftrek en/of Vrijwillige afschrijving en wees ervan verzekerd dat uw aanvraag voor de subsidiabele aftrekbare kosten tijdig kan worden ingediend, zodat u geen aftrekmogelijkheden mist.

Bent u hier onvoldoende in thuis? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen de volledige aanvraag voor u uit handen nemen. Doe dit tijdig, want te laat aangevraagde EIA en MIA/Vamil, zal niet worden toegekend door de Belastingdienst. Binnen 3 maanden na de investering (let wel: ondertekening offerte!) dient u hiervoor een melding te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Vervolgens dient u na toekenning de aftrek correct in uw aangifte te verwerken.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, Belastingdienst, Fiscount, AgriBusiness