De Belastingdienst heeft in overleg met landbouworganisaties de Landelijke Landbouwnormen 2017 vastgesteld en gepubliceerd.

Normbedragen Landbouw

In de Landbouwnormen vindt u de normbedragen voor het jaar 2017 met betrekking tot:

  • de meest gangbare kostenposten; 
  • bepaalde bedrijfsmiddelen;
  • voorraden voor agrarische bedrijven.

Deze normen dient u als agrarische ondernemer te gebruiken om de jaarwinst van uw bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ze gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland.

Voor meer informatie kunt u de Landelijke Landbouwnormen 2017 en andere landbouwinformatie op de landbouwpagina van Belastingdienst raadplegen.

Eigen verbruik en privégebruik

De landbouwnormen voor uw eigen en privégebruik werden al eerder gepubliceerd. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. Deze dient u mee te nemen in uw laatste BTW-aangifte over het jaar 2017 en als correctie ten aanzien van uw jaarwinst.

Afwijken van de norm

Slechts in uitzonderlijke gevallen mag van deze normen worden afgeweken. Indien u wilt afwijken van de norm, dient u te motiveren waarom u deze niet hanteert. Bij enkele onderdelen, waaronder het privégedeelte van energie- en telefoonkosten, is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. Daarvan mag worden afgeweken, mits aannemelijk gemaakt kan worden waarom dat nodig is. Het is een vast controlepunt van de Belastingdienst, mocht u worden uitgenodigd voor een controle.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, Fiscount, AgriBusiness