Té veel subsidiekansen blijven onbenut. Dat is de conclusie van AgriBusiness, gebaseerd op de praktijk en de informatie uit de sector. Daarom delen wij graag de onderstaande subsidiemogelijkheden met u die de komende periode interessant voor u zijn, zodat u tijdig op de ontwikkelingen in kunt spelen en alle mogelijke voordelen kunt benutten. Daar heeft u recht op en dat verdient u volgens ons.

Volop WBSO-mogelijkheden in 2018

Als u in 2018 onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoert, kunt u (wederom) in aanmerking komen voor de WBSO-regeling. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, programmatuur of productieprocessen.

Ook met relatief laagdrempelige ontwikkelingen komt u in aanmerking. Het belangrijkste criterium om in aanmerking te komen voor de WBSO-regeling is namelijk dat wat er ontwikkeld wordt, technisch nieuw is voor het ontwikkelende bedrijf. De ontwikkeling hoeft dus niet nieuw te zijn voor Nederland, dat is echt een misvatting. Daarnaast is het een vereiste dat de personen die de ontwikkeling uitvoeren, op de loonlijst staan bij het ontwikkelende bedrijf.

In de praktijk blijkt helaas dat men veelal onterecht denkt niet in aanmerking te komen voor de subsidie omdat men foutief inschat dat de activiteiten daadwerkelijk niet vernieuwend zijn ofwel de urenregistratie en administratie rondom de processen niet afdoende zijn geregistreerd. Juist in de agrarische sector komt men echter vaak eerder dan men denkt in aanmerking voor deze subsidiemogelijkheden en is de subsidie ook van essentieel belang om van een haalbaar project te kunnen spreken.

TIP: Vraag bij twijfel bij onze subsidieadviseurs na of u voor subsidie in aanmerking komt, zij zitten voor u klaar.

Subsidie voor haalbaarheidsstudie innovatie

De subsidieronde van MIT-Haalbaarheidsprojecten wordt op 17 april a.s. opengesteld. Als innovatieve ondernemer kunt u dan weer subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, aangevuld met experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject en kan bestaan uit literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning of een concurrentieanalyse. Daarvoor komt u al gauw in aanmerking.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000. Alleen de kosten van de aanvrager zelf zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U dient binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag te starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Innovatiebox nog maar weinig toegepast

Onze overheid bevordert innovatie in Nederland onder andere met de fiscale stimuleringsmaatregel ‘de innovatiebox’. Deze innovatiesubsidie geldt voor ondernemers met een bv of nv.

Wanneer u in uw bv of nv winst maakt met innovatieactiviteiten, kunt u in aanmerking komen voor toepassing van de innovatiebox. Dankzij de innovatiebox hoeft er in dit geval slechts 7% vennootschapsbelasting over de ‘innovatieboxwinst’ te worden betaald in plaats van 20% of 25%! Dat is een aanzienlijk voordeel waar lang niet iedere ondernemer met een immaterieel activum en een S&O-verklaring gebruikt van maakt, gemiste kansen volgens AgriBusiness.

Een belangrijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox, is dat de voortbrengingskosten van het door innovatie of technologie ontwikkelde immateriële activum worden terugverdiend (drempel). Het voordeel dat kan worden behaald, hangt dus af van de ontwikkelingskosten en de verwachte omzet van het immateriële activum. Mede om die reden is het erg belangrijk om al in een vroegtijdig stadium met uw subsidieadviseur naar de inrichting van de WBSO te kijken. Wij kunnen u (in de meeste gevallen op no-cure-no-pay-basis) daarbij van a tot z ontzorgen.

Neem contact op indien u verwacht in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie. Onze ervaren en deskundige adviseurs bekijken graag uw mogelijkheden met u.

Fiscaal voordeel investeren in renovatie of nieuwbouw van uw bedrijfspand

Als u gaat investeren in milieuvriendelijke en/of energiezuinige technieken en duurzame energie, zijn er vaak subsidiemogelijkheden voor renovatie of nieuwbouw van uw bedrijfspand.

Indien deze situatie voor u aan de orde is, kan er fiscaal voordeel geboekt worden met de EIA en/of de MIA/Vamil. Ook stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen hier een beroep op doen. De investering moet dan wel zijn gedaan in het deel van de activiteiten dat beschouwd wordt als een fiscale onderneming.

Zowel de EIA als de MIA/Vamil staan het gehele jaar open voor aanvragen. Wel is het noodzakelijk dat aanvragen worden ingediend binnen 3 maanden nadat een specifieke investering is aangegaan. Dat zien we in de praktijk helaas nog te vaak fout gaan doordat men onvoldoende geïnformeerd is hierover of doordat het niet adequaat is opgepakt in de praktijk. Zorg dus dat u dit tijdig rond heeft! Voor een lijst met de meest voorkomende productiemiddelen bij nieuwbouw en renovatie kunt u contact met ons opnemen.

TIP: Hou er bij uw plannen rekening mee dat deze subsidiemogelijkheden (EIA/MIA/Vamil) volgend jaar op de tocht staan. Om er zeker van te zijn dat u in aanmerking kunt komen met uw plannen, dient u de investeringen dus ook goed te timen. Neem voor meer informatie of begeleiding vrijblijvend contact met ons op.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, AgriBusiness, Belastingdienst, RVO