De WOZ-waarde van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen moet op nihil gewaardeerd worden ter voorkoming van onnodig hoge fiscale lasten. Dat stelt de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Daar zijn ook wij het (on)roerend mee eens.

Grote fiscale gevolgen

Jaarlijks stellen taxateurs van de gemeenten de WOZ-waarde voor u vast. De gevolgen van een te hoge WOZ waardering zijn groot voor u als agrarisch ondernemer, niet alleen voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting maar ook op de afschrijving van gebouwen. Deze is namelijk beperkt door de WOZ-waarde. U mag nu nog tot 50% van de WOZ-waarde van het gebouw afschrijven. In het regeerakkoord staat een voorstel om deze beperking voor bv’s te verhogen naar 100%. Het is ons inziens niet reëel om een gebouw dat praktisch niks meer waard is, tegen een relatief hoog bedrag in de boeken te hebben staan. Ook drukt deze verandering te zwaar op het belastbare bedrag en daarmee de te betalen belasting voor u als boer.

Onverkoopbaar én onbruikbaar

De VLB zal op basis van de WOZ-beschikking hierover dit jaar principeprocedures starten. Gemeenten kennen aan de verouderde stallen doorgaans een waarde toe. Maar in de praktijk hebben deze gebouwen geen waarde. Ze zijn onverkoopbaar en zeker in de krimpgebieden ontbreken alternatieve aanwendingsmogelijkheden.

Volgens De VLB baseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich bij de WOZ-beschikking op het feit dat de oude stal nog altijd bruikbaar is voor iets anders, zoals een caravanstalling of een groepsaccommodatie. De VLB ervaart dit in de praktijk niet als realistisch.

Verder is de VNG niet consequent volgens de VLB. De VNG verwacht dat er tot 2030 ongeveer 32 miljoen m2 aan agrarische bedrijfsgebouwen leeg komt te staan. Als we stellen dat de helft van deze oppervlakte een andere bestemming kan krijgen, dan moet de andere helft nog altijd gesloopt worden. Dat betekent dat er 12 jaar lang elke dag ruim 5000 m2 gesloopt moet worden. En in veel gevallen vragen asbestdaken om een zorgvuldige en arbeidsintensieve sloop. Het asbest moet voor 2024 worden geruimd, een forse kostenpost. Mogelijk vertegenwoordigen de gebouwen daarmee zelfs een negatieve waarde.

Vennootschapsbelasting

Lagere WOZ-taxaties zijn in veel gevallen absoluut noodzakelijk. Het is bijvoorbeeld van belang om per object te beoordelen of de wijziging in wet- en regelgeving voldoende zijn meegenomen in de waardebepaling. In de vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld, wordt vanaf 2019 de impact van de WOZ-waarde nog groter. Deze waarde bepaalt immers de omvang van de ruimte voor afschrijvingen. In VLB-verband zullen procedures met name ingezet worden op de waardedaling van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen waarvoor geen alternatieve aanwendingsmogelijkheden zijn. Wij houden u op de hoogte.

Fiscaal advies

Is deze situatie op u van toepassing en wilt u indeze alvast graag fiscaal advies inwinnen of een second opinion ontvangen van ons? Onze Agrarische Fiscalisten zitten voor u klaar. Stuur uw vraag vrijblijvend naar info@agribusiness.nl of bel naar 088 – 505 55 05.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: VLB, ABAB, AgriBusiness, 2beaufort advies.