Ondanks de mening van vele sceptici gedurende de afgelopen jaren, steeg de waarde van de markt voor biologische producten het afgelopen jaar met maar liefst 10% naar 1,4 miljard euro. Veel consumenten kiezen voor biologisch en deze groei gaat nog wel even door. De biologische zuivelsector gaat mee in deze ontwikkeling. Deze vooruitzichten kunnen u mooie kansen bieden voor de toekomst.

Groeimarkt

De omzet in biologische producten werd in de afgelopen tien jaar drie keer zo groot. Deze groei werd met name veroorzaakt door de groei van de biologische producten in supermarkten en de opkomst van de biologische speciaalzaken. In 2016 schakelden rond de 100 melkveehouders op een totaal van ongeveer 380 biologische melkveebedrijven om naar een biologische bedrijfsvoering.

Daarvoor was het aantal biologische bedrijven al jaren vrij stabiel. De extra melk is in het najaar van 2017 op de markt gekomen. De groei zal zich dit jaar ook voort zetten, verwachten de specialisten op dit gebied.

De verwachting is dat de verkoopprijs de komende jaren vrij stabiel blijft. Biologisch ligt deze prijs hoger, maar dat zijn de inkoopkosten ook. De biologische prijs zal daarentegen echter minder onderhavig zijn aan prijsschommelingen.

EKO-keurmerk

De basis om biologische zuivelproducten te kunnen produceren blijven de huidige Europese wettelijke voorwaarden. Ondernemers en producten die het EKO-keurmerk mogen voeren, moeten sinds dit jaar aan strengere eisen voldoen. Zo gelden in de keten van boer tot winkel extra normen voor sociaal en eerlijk handelen. Iedere ondernemer moet bovendien jaarlijks twee extra duurzame stappen zetten. De EKO-keurmerknormen werden eind vorig jaar uitgebreid om de steeds bewustere consument met een compleet keurmerk voor biologisch, fairtrade en dierenwelzijn inzicht te geven.

Eén van de aanvullende en bovenwettelijke normen van het uitgebreidere EKO-keurmerk is dat de melkveehouders zich akkoord verklaren om per 2022 volledig energieneutraal te zijn. Europese wet- en regelgeving biedt echter helaas nog onvoldoende ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Vernieuwen met Aanvullende Normen Biologische Zuivelketen was voor biologische melkveehouders, zuivelorganisaties en maatschappelijke organisaties een eigen initiatief om haar positie als Europees koploper op het gebied van natuur-, milieu- en diervriendelijke productie te behouden.

Omschakelen

Omschakelen naar biologische bedrijfsvoering kan een succesvolle optie zijn als u, bijvoorbeeld mede door de fosfaatwetgeving, zoekt naar nieuwe verdienmodellen voor de toekomst. Biologisch boeren is ook een goed alternatief als u meer grond tot uw beschikking krijgt en toch niet meer koeien wilt gaan houden, maar eens wilt overwegen of het ook anders kan. Het werken op deze manier geeft daarnaast veel voldoening, zo blijkt de praktijk. Boeren die eenmaal de keuze hebben gemaakt om over te gaan op biologisch, zijn daarover meestal zo tevreden dat ze niet meer terug willen.

Bewust ondernemen

Wij zijn ervan overtuigd dat de keuze tot een eventuele omschakeling een zeer bewuste keuze zou moeten zijn. Zo dient uw bedrijf bijvoorbeeld voldoende extensief te zijn of een samenwerking aan te kunnen gaan met een biologische akkerbouwer in de regio. Als u voldoende fosfaatrechten heeft zou u deze wellicht kunnen gaan verkopen en minder koeien kunnen gaan melken, maar dit is zéker niet voor elk bedrijf de juiste oplossing. Uw keuze dient dan ook een weloverwogen én overtuigde keuze te zijn om succesvol te zijn.

Een andere overweging kan ook zijn uw bedrijf verder te ontwikkelen richting duurzaamheid, dierwelzijn en biodiversiteit. Er kan in 2018 prima worden geboerd zonder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar dat betekent wel een andere bedrijfsopzet. Uiteindelijk zijn er natuurlijk meer opties mogelijk dan wij hier noemen, dat geldt ook voor (boeren)bedrijven uit andere sectoren.

Wij denken in ieder geval in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Met deze insteek blijkt er in de praktijk altijd een manier te zijn om succesvoller te kunnen boeren. Graag wisselen wij met u van gedachten over deze en andere mogelijkheden. Ook kunt u veel leren van fouten (van anderen/in het verleden) en is het in het beslissingsstadium heel interessant en effectief vooral ook deze met elkaar te delen. Bent u daarin geïnteresseerd? Wij organiseren op 20 april a.s. een inspiratiesessie in de vorm van een oplossingsgerichte bijeenkomst om in de toekomst nog succesvoller te kunnen boeren.

Meer informatie hierover treft u aan via deze link, waarmee u zich eveneens kunt aanmelden.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: ZuivelZicht, AgriBusiness, Bewust Ondernemen