In het overzicht van toekomstige wetgeving van 26 februari 2018 in het kader van het Regeerakkoord staat vermeld dat de wetgever per 1 januari 2019 de reeds jaren veelvuldig toegepaste subsidieregelingen VAMIL, EIA en MIA wil laten vervallen, oftewel de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Energie- en Milieu-investeringsaftrek.

Ingrijpende gevolgen

Deze maatregelen zullen ingrijpende gevolgen hebben ten aanzien van grote Energie- en Milieu-investeringen. De energie-investeringsaftrek biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving kan van deze investeringen een extra bedrag van de winst worden afgetrokken, tot maar liefst 58% van het bedrag van de investering (2016). Voor 2017 bedraagt de aftrek 55%, en voor 2018 54,5%. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. 36 procent van het investeringsbedrag kan in mindering worden gebracht op de fiscale winst.  Met de VAMIL kunnen investeringen op een willekeurig moment worden afgeschreven. Voor investeringen vanaf 2011 werd deze willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven wordt de winst verminderd en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Maar daar steekt het Kabinet nu een stokje voor.

Toekomst plannen

Het vervallen van deze subsidies per 1 januari 2019 betekent niet alleen dat u voor uw beoogde investeringen (opnieuw) een gedegen haalbaarheidsonderzoek moet (laten) uitvoeren, maar ook dat u serieus dient te overwegen of en vooral wanneer u geplande investeringen kunt en zult uitvoeren. In 2018 kunt u nog gebruik maken van deze aantrekkelijke subsidieregelingen. Dat is het overwegen zeker waard. Indien u inmiddels plannen heeft die op de huidige Energie- en Milieulijst staan vermeld, dan kan het een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren deze nog in 2018 te doen plaatsvinden, hetgeen het verschil kan maken ten aanzien van de haalbaarheid van uw investeringen en toekomstplannen.

Kies bewust

Wilt u hierover met anderen van gedachten wisselen om een weloverwogen en bewuste keuze te kunnen maken op dit gebied? Wij organiseren op 20 april a.s. een inspiratiesessie in de vorm van een oplossingsgerichte bijeenkomst met en voor andere (agrarisch) ondernemers, zodat u in de toekomst bewust en succesvoller kunt boeren. Ook is er ruimte en aandacht om te leren van elkaars ervaringen (en fouten). Een overtuigde keuze, is een succesvolle keuze.

Meer informatie over deze bijeenkomst treft u aan via deze link, waarmee u zich eveneens kunt aanmelden.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: AgriBusiness, Fiscount, Belastingdienst, RVO