Iedere (agrarisch) ondernemer zou zich moeten organiseren en verbinden met anderen om zo krachten te bundelen en van daaruit bij te dragen aan professionele en krachtige belangenbehartiging. Dat is de mening van AgriBusiness.

Op dit moment is er helaas geen evenwicht tussen de lobby vanuit maatschappelijke organisaties enerzijds en landbouw anderzijds.

De Groene 11, de gezamenlijke milieuorganisaties, hebben 3 lobbyisten in Den Haag tegen maar één vanuit de landbouw. Ook wordt de sector volgens velen stelselmatig negatief geframed door belangengroepen om hun eigen agenda te waarborgen. Dat zien wij helaas al een tijd gebeuren en willen niet passief toekijken. Dit is dan ook mede de bestaansoorzaak van AgriBusiness. Het is de hoogste tijd dat de boer zich formeert en zo proactief te werk gaat in de eigen sector.

Delen is vermenigvuldigen

Wij geloven sterk in de kracht van samenwerken en in de kracht van ondernemen, het verbinden van ondernemers en het op deze manier samen creëren van nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Daarom organiseren wij op regelmatige basis thema bijeenkomsten waarin u deze krachten kunt bundelen en samen met anderen van gedachten kunt wisselen over thema’s en onderwerpen die u raken en/of helpen om succesvoller ondernemen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 20 april a.s. in de vorm van een oplossingsgerichte bijeenkomst met en voor andere (agrarisch) ondernemers, om in de toekomst bewust en succesvoller te kunnen boeren. Ook is er ruimte en aandacht om te leren van elkaars ervaringen (en fouten).

Social Media

De inzet van social media is daaraan ondersteunend. Het is een laagdrempelige manier om u te informeren en voor u om van gedachten te wisselen met anderen over bepaalde onderwerpen, elkaar te steunen en/of u te verbinden met anderen in uw sector. Daartoe hebben wij onlangs voor u een Besloten Facebookgroep opgericht. Wilt u toetreden tot deze groep? Stuur ons dan even een bericht via onze Facebookpagina. Wij voegen u dan toe aan deze groep.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: NVP, AgriBusiness


Met (boeren) experts om tafel

Schuif ook aan op 20 APRIL 2018!

Over nieuwe mogelijkheden in de markt, maar ook bedreigingen zoals het vervallen van vele subsidiemogelijkheden etc.