De verwachte einddatum voor de afschrijvingstermijn van varkensrechten is verschoven naar 1 januari 2028. Als gevolg daarvan kan vanaf 1 januari 2017 minder snel worden afgeschreven over de resterende boekwaarde van deze rechten. Verder kan deze wijziging in afschrijvingstermijn fiscale gevolgen hebben voor de afboeking van een herinvesteringsreserve.

De voormalig staatssecretaris van economische zaken stelde de vermoedelijke einddatum van het stelsel van varkensrechten in 2015 op eind 2017. De afschrijvingstermijn van de varkensrechten werd in de landelijke landbouwnormen op de minimale wettelijke termijn van 5 jaar (20% per jaar) vastgesteld. Nu de (verwachte) einddatum door de minister van LNV is verlengd naar 2028, is de afschrijvingstermijn in 2017 langer dan 10 jaar. Hierdoor gelden andere regels ten aanzien van de herinvesteringsreserve en zijn er bij aankoop van varkensrechten tijdelijk minder mogelijkheden voor de afboeking van een gevormde herinvesteringsreserve. Wij informeren u graag nader.

Herinvesteringsreserve

Als u een bedrijfsmiddel verkoopt tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde, dan maakt u een boekwinst waarover u belasting moet betalen. Als u van plan bent een vervangende investering te doen, dan kan deze boekwinst onder voorwaarden in een herinvesteringsreserve worden opgenomen.

Voorwaarden

De herinvesteringsreserve moet in het jaar van ontstaan en de 3 daaropvolgende jaren worden verminderd op een investering. De afboeking mag niet lager zijn dan de boekwaarde van het verkochte bedrijfsmiddel. De herinvesteringsreserve heeft verschillende voorwaarden voor investeringen waarop korter en langer dan 10 jaar wordt afgeschreven. Het verkochte bedrijfsmiddel waarop korter dan 10 jaar wordt afgeschreven mag op elke investering waarop korter dan 10 jaar wordt afgeschreven worden afgeboekt.

Als u een bedrijfsmiddel verkoopt dat niet afschrijfbaar is of een afschrijvingstermijn van meer dan 10 jaar heeft, kunt u ook een herinvesteringsreserve vormen, maar u kunt deze alleen afboeken op een vervangend bedrijfsmiddel dat dezelfde economische functie binnen de onderneming vervult (uitzonderingen daargelaten). De behaalde boekwinst op bedrijfsmiddelen met een afschrijvingstermijn van tien jaar of korter kunnen niet worden afgeboekt op een bedrijfsmiddel met een langere afschrijvingstermijn.

Gevolgen verlenging afschrijvingstermijn

Als gevolg van de verlenging van de afschrijvingstermijn ontstaat per 1 januari 2017 een situatie dat de herinvesteringsreserve niet zonder meer kan worden afgeboekt op de investering in varkensrechten. Deze situatie is maar van korte duur omdat de varkensrechten die vanaf 1 januari 2019 worden aangekocht weer binnen in tien jaar of korter kunnen worden afgeschreven.

Door de verlengde afschrijvingstermijn van varkensrechten kunt u dus jaarlijks minder afschrijven en biedt de verwerking van een herinvesteringsreserve minder mogelijkheden.

TIP: Bent u van plan varkensrechten te kopen of te verkopen? Schakel ons dan tijdig in om alle (fiscale) gevolgen in kaart te brengen en een bewuste keuze te maken voor het beste alternatief. Dat verdient zich terug.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Pigbusiness, AgriBusiness, 2beaufort advies