Steeds vaker zien we in onze mooie sector zorgboerderijen ontstaan. Zorgboerderijen bieden een belangrijke plek aan een combinatie van doelgroepen. Maar is een Zorgboerderij daadwerkelijk zo succesvol en een slimme optie? Wij informeren u graag nader…

Onderzoeksresultaten

De zorglandbouwsector heeft zich vanaf de jaren negentig in de vorige eeuw succesvol ontwikkeld van een beperkt aantal pioniers tot een sector die ertoe doet. Ongeveer 1.000 zorgboerderijen met een jaarlijkse zorgomzet van € 100 miljoen boden afgelopen jaar plek aan 15.000 tot 20.000 deelnemers. Het is een sector met een grote diversiteit aan zorgboerderijen en professionele organisaties op regionaal en landelijk niveau, die inmiddels enorm gewaardeerd wordt in de samenleving en geaccepteerd is in de landbouw en in de zorg.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zorgboerderijen diverse kwaliteiten en positieve effecten hebben en een waardevolle voorziening kunnen zijn voor verschillende doelgroepen, waaronder jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met dementie.

(On)bekendheid

Deze kennis is echter jammer genoeg nog onvoldoende bekend bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en onderwijsinstellingen. Het bovenstaande blijkt uit onderzoek en de factsheet van Wageningen Universiteit & Research, het RIVM en de Universiteit Maastricht.

Perfecte aansluiting bij zorg- en financieringsbehoefte

De zorglandbouw heeft zich volgens de onderzoeken zo succesvol ontwikkeld doordat deze perfect aansluit bij de gewenste veranderingen in de zorg – zoals de wens van vermaatschappelijking, marktwerking en keuzevrijheid – en de wens in de landbouw om alternatieven te ontwikkelen voor de schaalvergroting en intensivering. Het heeft ook geleid tot de nodige veranderingen in de financiering van de zorg, zoals de introductie van het PGB en het toegankelijk maken voor nieuwe aanbieders en de groeiende aandacht voor multifunctionele landbouw.

Commitment en bewust ondernemerschap

Tegelijk was er veel commitment en bewust ondernemerschap in deze sector, om de kansen die zich aandienden op een slimme manier te benutten. Het heeft geleid tot steun van de betrokken ministeries en de ontwikkeling van professionele organisaties van zorgboeren die contracten kunnen afsluiten met zorgverzekeraars en later ook met gemeenten. Steeds meer doelgroepen vinden een plek op en hun weg naar de zorgboerderij.

De kwaliteit van zorgboerderijen is de persoonlijke en activerende benadering, het gebruik maken van de groene omgeving en diverse zinvolle werkzaamheden. Zorgboerderijen worden erkend als partners in het lokale beleid, waar inwoners op een laagdrempelige manier kunnen participeren in de samenleving en zich verder kunnen ontwikkelen. Ze staan open voor een diverse groep zorgvragers en kunnen vaak snel inspelen op nieuwe vragen.

Zonnige toekomst met voorbeeldfunctie

De toekomst van de zorglandbouw ziet er dan ook zonnig uit. Volgens onderzoeker Jan Hassink van Wageningen UR hebben zorgboerderijen zich in korte tijd zeer goed ontwikkeld en is deze sector zelfs een voorbeeld voor de rest van de multifunctionele landbouw.

Mooie ontwikkelingen zijn zorgboeren die een passende plek bieden aan schooluitvallers, leerwerktrajecten creëren voor jongeren zonder startkwalificaties zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen, en kleinschalige woonvormen ontwikkelen voor mensen met dementie.

Aandachtspunten

Toch is het verrassend dat de zorglandbouw zich zo snel kon ontwikkelen, gezien het feit dat onderzoek binnen de multifunctionele landbouw aantoont dat het voor agrariërs vaak lastig is om een nieuwe bedrijfstak te starten, omdat veel van hen het moeilijk vinden om samenwerking met andere sectoren tot stand te brengen.

Het grootste risico voor de sector is dat deze wordt ingehaald door nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, en niet meer wordt gezien als professioneel en innovatief. Door professionaliteit en innovatie te blijven combineren, kan de (zorg)landbouw een spil zijn in lokale en regionale zorg-, onderwijs- en re-integratieketens. De oplossing is dus blijven in te spelen op nieuwe vragen, kwaliteit, het monitoren van de impact en optrekken met deelnemers en hun vertegenwoordigers, financiers en andere aanbieders.

Interesse?

Het exploiteren van een zorgboerderij is dus absoluut het overwegen waard, mits dit uw kracht en passie is. Wilt u hierover van gedachten wisselen met andere ondernemers die u voorgingen of voor dezelfde keuze staan? Laat het ons weten. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Dat doen wij door te verbinden. Verbinden van experts en agrarische ondernemers met dezelfde vraagstukken. Niets is leerzamer en waardevoller dan te leren van elkaar(s fouten), met elkaar meedenken, het delen van kennis, ervaring en inspiratie.

Neem contact op

Bent u geïnteresseerd in een dergelijke bijeenkomst, laat het ons weten! Wij komen graag bij u terug en organiseren dit voor u op een centrale plek. Stuur hiervoor een kort mailbericht naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05. Wij nemen op korte termijn contact met u op.

Ook kunt u bij ons terecht voor individueel advies, coaching of andere begeleiding om de voor u juiste keuze te maken om succesvoller te kunnen boeren.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: AgriBusiness, Boerderij, VNG, Wageningen UR