Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u periodiek over belangrijk subsidienieuws. Wij zetten u hieronder onze actuele tips uiteen:

Subsidie voor welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniakreductie kalverstallen

Op 11 juni jongstleden is door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regeling gepubliceerd waarmee kalverhouders subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die de ammoniakemissie van kalverstallen reduceren.

Voorwaarden en budget

Subsidieaanvragen kunnen vanaf oktober dit jaar ingediend worden. In september 2019 wordt de regeling vervolgens opnieuw opengesteld.

Ingediende aanvragen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeeld. De welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniakmaatregelen zijn aparte onderdelen, waarvoor u apart een subsidieaanvraag in kunt dienen. Voor beide onderdelen is elk maximaal 7,5 miljoen Euro beschikbaar.

Meer informatie over deze regeling kunt vinden op de site van de Staatscourant.

Subsidie voor CO2-reductie

Afgelopen maand is de nieuwe subsidieregeling ‘Beleidsexperiment CO2-reductie industrie’ gestart. Met deze regeling gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eenmalig pilot- en demonstratieprojecten stimuleren die kosteneffectief de CO2-emissies in de industrie reduceren, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er zijn legio toepassingen die CO2 reduceren, zoals het gebruiken van alternatieve grondstoffen, nieuwe producttechnieken of het toepassen van energie-infrastructuur, maar ook diverse andere mogelijkheden. De overheid helpt u met deze subsidiemogelijkheden om uw initiatieven te versnellen.

Voorwaarden en budget

Voorwaarde is dat u uw project in 2018 realiseert. Projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Projecten die gaan over energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie komen niet in aanmerking voor deze nieuwe regeling, aangezien u daarvoor al terecht kon bij de subsidieregeling Demonstratie energie-innovatie (DEI). Het beschikbare budget voor deze regeling is ongeveer17.500.000 Euro.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze subsidiemogelijkheden? RVO heeft hierover een duidelijk webinar online gezet voor u. Op dezelfde internetpagina kunt u een PDF-brochure downloaden over deze regeling. Natuurlijk zijn onze ervaren adviseurs u eveneens graag van dienst. Stuur uw vraag vrijblijvend per mail naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05.

Wilt u op de hoogte blijven van onze actuele subsidietips en ander nieuws? Meld u dan vrijblijvend aan voor onze gratis nieuwsbrieven.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBussiness

Bronnen: LTO Nederland, LNV, RVO, Staatscourant