Duurzame melkveebedrijven presteren economisch beter dan andere melkveebedrijven, zo blijkt uit analyses van Wageningen Economic Research. Een overstap of verandering naar duurzaam succesvoller boeren hoeft niet altijd moeilijk en zeker niet onbereikbaar te zijn.

Analyse van melkveebedrijven

De 25% duurzaamste melkveebedrijven presteren economisch beter dan de overige 75% van de melkveebedrijven. Niet alleen is het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid hoger, ook realiseren deze bedrijven een lagere kostprijs en kritieke melkprijs. De arbeidsinzet per 100 kilo melk is daarentegen wel iets hoger. Dit blijkt uit een analyse van data over de periode 2014 tot 2016 van gespecialiseerde melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. De ietwat hogere arbeidsinzet wordt ruimschoots gecompenseerd met een hogere mate van werkvreugde en tevredenheid.

De verschillen

Uit de analyse blijkt dat de 25% duurzaamste bedrijven een lagere kostprijs en een significant lagere kritieke melkprijs hebben in vergelijking tot de overige bedrijven en een hoger inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid. De bedrijven realiseren wel een iets lagere melkproductie per arbeidsuur maar dit verschil is niet significant. De langlopende schulden per kilo melk en de dierenartskosten per koe zijn daarnaast significant lager op de duurzaamste bedrijven.

Geen structuurverschillen

De verschillen in economische prestaties worden niet veroorzaakt door structuurverschillen. Deze 25% duurzaamste bedrijven wijken qua melkproductie en intensiteit per koe niet significant af in structuur van de overige bedrijven. De duurzaamste bedrijven hebben gemiddeld 97 koeien tegenover 100 op de overige bedrijven. Vergelijkbaar dus.

Duurzaam succesvoller boeren

De 25% duurzaamste bedrijven presteren echter wel gemiddeld beter op klimaat, diergezondheid, milieu, biodiversiteit en weidegang dan de overige bedrijven. Ze laten ook zien dat goede prestaties op het thema klimaat bijvoorbeeld samen kunnen gaan met goede prestaties op diergezondheid of weidegang. Ze scoren eveneens beter op alle onderliggende indicatoren en de verschillen zijn, op celgetal en milieubelastingspunten na, ook significant.

Bent u geïnteresseerd geraakt in duurzaam ondernemen in de melkveesector en wilt u een aantal diagrammen en meer cijfers raadplegen, dan kunt u deze vinden op de site Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Overstappen?

Overweegt u een overstap? Onze ervaren Agrarische Financieel en Fiscaal Adviseurs en Coaches helpen u graag bij uw keuze, besluit- en strategievorming alsook bij het veranderen naar succesvoller boeren. Heeft u interesse om met andere boeren of met onze Adviseurs en Coaches over dit onderwerp van gedachten te wisselen om uw keuze makkelijker te maken en kracht bij te zetten? Laat het ons dan vrijblijvend weten via het telefoonnummer 088 – 505 55 05 of mail naar info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Agrimatie Wageningen Economic Research, AgriBusiness