De Belastingdienst heeft de droogte aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’. Hierdoor kunnen boeren en tuinders eenvoudiger uitstel van betaling krijgen bij tijdelijke betalingsproblemen.

Het uitstel betreft de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, de loonheffingen en de btw. De Belastingdienst verbindt wel voorwaarden aan dit beleid. U zult  aannemelijk moeten maken dat de droogte daadwerkelijk de oorzaak is van uw tijdelijke betalingsproblemen. Bovendien dient u een verklaring van een deskundige te kunnen overleggen om het uitstel van betaling te kunnen krijgen. De deskundige is in dit geval uw Accountant of Adviseur. Deze moet een verklaring opstellen, waarin is opgenomen dat het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen welke van tijdelijke aard zijn, dat deze vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost en dat uw onderneming levensvatbaar is.

De Belastingdienst kan vervolgens ook nadere voorwaarden stellen voor het verlenen van het uitstel van betaling, bijvoorbeeld het stellen van zekerheid voor het openstaande bedrag.

Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van deze verklaring of daarbij een onafhankelijke deskundige nodig heeft, kunt u daarvoor bij onze Adviseurs terecht. Stuur een mailtje met uw verzoek naar info@agribusiness.nl of bel met 088 -505 55 05.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: LTO, Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness