Eerder informeerden wij u over het Energieakkoord 2013 waarin is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. Dat is nodig omdat, ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en kostenreducties, hernieuwbare energieopwekking in de meeste gevallen nog steeds duurder is dan energie uit fossiele bronnen.

Vanaf 2 oktober tot en met 8 november 2018 wordt de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ opnieuw opengesteld. In dat kader kunt u subsidie aanvragen voor de categorieën Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Er is voor deze ronde een totaalbudget van € 6 miljard beschikbaar. Al jaren wordt een groot gedeelte van dit budget ingezet in de vorm van een tegemoetkoming op zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. In die periode kunt u het investeringsbedrag met de SDE+ nagenoeg terugverdienen.

Lagere vergoeding voor zonne-energie

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ prikkelt deelnemers zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken tegen zo laag mogelijke kosten. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit, is positief voor het klimaat én voor de energierekening van burgers en bedrijven. In deze SDE+ ronde is dan ook de vergoeding voor deze techniek verlaagd.

Openstellingsfases

Vanaf 2 oktober a.s. is het mogelijk aanvragen in te dienen tot een maximale vergoeding van € 0,09 per kWh. Fase 2 tot een maximale vergoeding van € 0,11 per kWh wordt vanaf 15 oktober a.s. 17.00 uur opengesteld en de laatste fase tot een maximale vergoeding van € 0,13 per kWh wordt vanaf 29 oktober 17.00 uur opengesteld.

Rentabiliteit doorslaggevend

De belangrijkste regel is nog steeds: hoe lager het aangevraagde subsidiebedrag voor een project, hoe groter de kans op toekenning van de SDE+ 2018 subsidie. Inzicht in de rentabiliteit van uw project is dan ook cruciaal. Zeker gezien het feit dat de basisbedragen voor zon-PV opnieuw verlaagd zijn, waardoor het veel moeilijker wordt een gezonde rentabiliteit te behalen. Voor het maken van een rentabiliteitsberekening kunt u bij onze Adviseurs terecht.

Subsidie aanvragen

De aanvraagsystematiek is niet eenvoudig. Onze Agrarische Subsidieadviseurs kunnen u daarbij op no-cure-no-pay basis (in verreweg de meeste gevallen) en van a tot z ondersteunen, zodat u geen subsidie mis hoeft te lopen.

Neem voor advies, ondersteuning of meer informatie vrijblijvend contact op met de Adviseurs van AgriBusiness door het sturen van een mailtje naar info@agribusiness.nl of een telefoontje naar 088 -505 55 05.

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat