Bereid u tijdig voor op aangekondigde btw-verhoging van 6 naar 9%

De Belastingdienst start een voorlichtingscampagne over de aangekondigde btw-verhoging van 6 naar 9% per 1 januari 2019. De fiscus roept ondernemers die onder het verlaagde btw-tarief vallen op om zich tijdig voor te bereiden op de aangekondigde verhoging van dit tarief van 6% naar 9%. Deze tariefsverhoging geldt voor iedereen die momenteel te maken heeft met het lage btw-tarief van 6% en is opgenomen in de Belastingplannen 2019.

Soepele overgang

Staatssecretaris Snel van Financiën beloofde eerder dit jaar dat hij ondernemers niet wil belasten met extra administratieve lasten als gevolg van deze tariefsverhoging. De Belastingdienst zorgt daarom voor een soepele overgang en zal niet naheffen op in 2018 betaalde goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd of verricht.

Ingang wijziging

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019. Het kabinet heeft de verandering van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is onlangs op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bereid u tijdig voor

Hoewel het nog niet zeker is dat er met de voorgenomen verhoging van het verlaagde btw-tarief ingestemd wordt, informeren wij u toch alvast over de geplande btw-verhoging, zodat u daarop in elk geval tijdig kunt anticiperen.

Graag wijzen wij u erop dat prijzen, facturatie en administratie bij de jaarovergang naar 2019 moeten zijn aangepast aan het nieuwe btw-percentage, zodat dit vanaf 2019 geen problemen zal opleveren in uw continuïteit, praktijk en voor de btw-aangiften. Ga voor uzelf na of dit problemen zou kunnen opleveren waarop u nu al zult moeten voorsorteren. Wees er ook bewust van en alert op dat u bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening moet houden met de voorgenomen btw-verhoging.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u hiermee natuurlijk altijd bij ons terecht. Mail uw vraag naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05.

Voor meer informatie kunt u ook de site van de Rijksoverheid raadplegen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/verhoging-lage-btw-tarief

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Rijksoverheid, Belastingdienst, Business en Balance, AgriBusiness