Claim tijdig uw herzienings-btw

Als landbouwer, veehouder, tuinbouwer en/of bosbouwer bent u sinds 1 januari 2018 btw-plichtig geworden. Daarover informeerden wij u al eerder uitgebreid. Dit betekent voor u onder andere dat u de niet afgetrokken btw die u heeft betaald op vóór 1 januari 2018 aangeschafte investeringsgoederen, mogelijk alsnog kunt aftrekken met toepassing van de herzieningsregels. Of en hoe dit mogelijk is, is vastgelegd in de overgangsregeling bij de afschaffing van de landbouwvrijstelling. Op grond van deze regeling kunt u de herzienings-btw alsnog claimen tot eind 2018. Mocht u dit dus nog niet gedaan hebben, maar er dan op korte termijn werk van!

De overgangsregeling voor de herziening van btw houdt kort samengevat in dat u:

  • de betaalde maar niet afgetrokken btw op de vóór 1 januari 2018 aangeschafte én in gebruik genomen investeringsgoederen voor de resterende herzieningsperiode in één keer kunt claimen in heel 2018. Dat kunt u doen in een tijdvak naar keuze;
  • de aftrek van betaalde maar niet afgetrokken btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte maar op die datum nog niet in gebruik genomen investeringsgoederen, in één keer volledig kunt claimen in heel 2018, maar uiterlijk in het belastingtijdvak waarin u de goederen in gebruik neemt.

In beide gevallen gelden sinds 1 januari 2018 dan wel weer de normale herzieningsregels. Voor de herziening van agrarische producten in opslag, veldinventaris en verbruiksvee hebben de Belastingdienst en LTO Nederland praktische afspraken gemaakt over de te hanteren herzieningspercentages. Deze afspraken kunt u hier vinden.

Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij u graag naar ons voorgaande artikel hierover op onze site. Ook kunnen onze Agrarische Fiscalisten u op het gebied van de uitwerking ervan prima adviseren en ondersteunen. Bel vrijblijvend met 088 – 505 55 05 of stuur uw vraag naar info@agribusiness.nl.

Bronnen: Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness, 2beaufort advies

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Agrarisch CoPartner