Nuttige informatie voor uw belastingaangifte 2018

De Belastingdienst heeft onlangs de informatie bekend gemaakt voor het verzorgen van uw belastingaangifte over 2018. Wij informeren u graag nader.

Landelijke Landbouwnormen 2018 beschikbaar

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2018’ voor de aangifte bij de belastingdienst zijn beschikbaar. In de publicatie staan de normbedragen voor 2018 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Als ondernemer met agrarische activiteiten in Nederland dient u deze normen te hanteren om de jaarwinst van uw bedrijf te bepalen en aan te geven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

De ‘Landelijke Landbouwnormen 2018‘ kunt u raadplegen op de website van de Belastingdienst.

Waardering verpachte gronden in box 3 bekend gemaakt

De Belastingdienst heeft ook de uitgangspunten en normen 2018 voor de waardering van verpachte percelen grasland en bouwland in box 3 voor de belastingaangifte bekend gemaakt. Met behulp van 2 tabellen kunt u als verpachter van grond de waarde van deze gronden voor de aangifte over 2018 berekenen.

U kunt de normen vinden in de publicatie Waardering van verpachte gronden in box 3 – 2018 op de website van de Belastingdienst.

Vragen?

Heeft u vragen over deze normbedragen of de toepassing ervan? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen. Onze adviseurs zitten voor u klaar. Bel 088 – 505 55 05 of mail uw vraag naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, AgriBusiness