Succesvol kringloop- en circulair boeren

Hoe krijgt u als kringloopboer een eerlijke prijs voor uw voedsel, terwijl u rekening moet houden met klimaat, biodiversiteit en duurzaam bodembeheer? Volgens de aanwezigen bij een discussie over kringlooplandbouw in Amsterdam, wordt dit een optelsom van subsidiepotjes. De Adviseurs van AgriBusiness zijn het hier slechts ten dele mee eens en zien meer heil in andere oplossingen.

Ook circulaire ondernemers stuiten tegen problemen aan bij de financiering van hun goede werk en lopen tegen beperkingen aan in de wet- en regelgeving die de uitvoerbaarheid van hun plannen beïnvloeden. Wij brengen u een aantal oplossingen onder de aandacht die een bijdrage kunnen leveren aan uw succes.

Financiering

De Rabobank financiert een groot deel van de landbouw. Maar krijgt u als boer een lening voor een korte kringloopketen of toch weer voor groei en schaalvergroting? En zit er voor u als u investeert in biodiversiteit een lagere rente in van deze bank? Volgens AgriBusiness hangt of staat dit bij uw visie, plan en de daadkracht van de uitvoering ervan.

Europees Landbouwbeleid

De Wageningse hoogleraar Louise Vet is van mening dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit landschapselementen als houtwallen – die belangrijk zijn voor de natuur – moet financieren via het Europees landbouwbeleid.

Schouten kan nu geen premie geven voor houtwallen, omdat ze andere afspraken heeft gemaakt met Brussel, maar belooft in de toekomst de algemene hectaretoeslag voor boeren met goedkeuring van de EU te veranderen in gerichte subsidies voor herstel van biodiversiteit en klimaatvriendelijke maatregelen. De uitwerking volgt nog, als de minister haar globale kringloopvisie handen en voeten gaat geven.

De kringloopboer moet het volgens haar dus rooien met een optelsom van subsidies die nog zullen komen in de toekomst, daarbij hoort ook de bijdrage uit het Europees landbouwbeleid. Aldus een kwestie van vertrouwen en afwachten. Voor meer informatie over deze discussie kunt u de site van Resource raadplegen.

Succesvol boeren

Als Agrarisch CoPartner van AgriBusiness ben ik hier een andere mening toegedaan. Ik geloof namelijk helemaal niet in afwachten op onzekere zaken in de toekomst die in je voordeel kunnen uitpakken, wel in het volgen van deze ontwikkelingen om erop te anticiperen. Daarnaast, ook in plannen, timen en een duidelijke visie, in het heft in eigen handen nemen en je eigen lot creëren. Tot slot denken wij sterk in oplossingen en verbinden in plaats van het je laten leiden door beperkingen of zaken waar je geen invloed op kunt uitoefenen.

De visie van AgriBusiness is, dat een helder, reëel en overtuigd businessplan, gebaseerd op de passie van de boer, altijd succesvol neergezet kan worden, in volledige onafhankelijkheid en/of met evenwichtige verbindingen met andere partijen. Wij helpen u graag uw visie, passie en kracht succesvol te (her)formuleren en te vertalen in een succesvol businessmodel met daarbij passende, haalbare doelstellingen om succesvoller te boeren. Verderop in het artikel treft u hiervoor nog de juiste contactinfo aan.

Ondersteuning voor circulaire ondernemers

Er is extra ondersteuning voor de uitvoering van plannen van ondernemers met goede ideeën die werk maken van een economie zonder afval. Deze hulp moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller doorbreken. Hiervoor hebben de overheid en het bedrijfsleven de handen ineen geslagen met het Versnellingshuis Circulaire Economie. Dit nieuwe huis is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MVO Nederland, MKB-Nederland en Nederland circulair in samenwerking met RVO. Het is een loket waar circulaire ondernemers met elkaar, financiers en de overheid (ook in de rol als regelgever) om tafel kunnen om circulaire projecten te realiseren. Ook zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn kennis en instrumenten inzetten om deze groep ondernemers te ondersteunen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeerde namelijk helaas dat Nederland weliswaar veel circulaire activiteiten kent (maar liefst 85.000), maar dat de 1.500 initiatieven te weinig tot volledige uiting komen! In Nederland zijn momenteel 420.000 mensen werkzaam in de circulaire sector. AgriBusiness heeft vertrouwen in dit soort nieuwe initiatieven.

Veelbelovende business

Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) geeft hierover aan dat bijzonder slimme circulaire ideeën niet doorbreken vanwege bijvoorbeeld gebrek aan financiering, knellende wetgeving of doordat samenwerking nodig is met heel veel verschillende spelers. Omdat de problemen divers zijn, komen de oplossingen ook uit verschillende hoeken. Ook hier denken de adviseurs van AgriBusiness in oplossingen en simplicity.

Contact

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Wilt u met ons persoonlijk om de tafel of telefonisch van gedachten wisselen over hoe u succesvoller kunt ondernemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 088 – 505 55 05 en per e-mail via info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Resource – Wageningen UR, AgriBusiness