220.000 Euro voor promotie varkenssector

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) geeft een nieuwe impuls aan sectorpromotie en stelt in 2019 Euro 220.000 beschikbaar voor dit doel. Dit werd op 8 april jongstleden tijdens de algemene ledenvergadering besloten.

Het is de bedoeling dat zowel de vleessector als de diervoedersector financieel gaan bijdragen aan de promotie van de sector. De POV verwacht als tegenprestatie ook dat leden zich inzetten voor of bijdragen aan een goed imago en een proactieve bijdrage leveren aan de PR van de sector. Inhoudelijk zijn de gesprekken hierover nog gaande. Wij volgen de ontwikkelingen omtrent dit onderwerp voor u.

In ieder geval zijn er 6 werkgroepen in de weer met respectievelijk de boerderijeducatie voor scholen, de zichtstallen, het Weekend van het Varken in 2020. Een goede zaak. Verder worden er promotiematerialen ontwikkeld waar iedereen gebruik van kan maken voor de promotie van mooie ontwikkelingen binnen de sector in de media en het samen optrekken met andere sectoren bij activiteiten. AgriBusiness gelooft sterk in deze gezamenlijke activiteiten en PR en de kracht van verbinden met andere sectoren in deze beroepsgroep, maar ook daar buiten.

TIP:

Ga na of u uw voordeel kunt doen met deze ondersteuning van POV en of dit binnen uw plan past, zodat u hier tijdig werk van kunt maken en op in kunt spelen. Wij zijn u graag van dienst. Heeft u behoefte aan een onafhankelijke adviseur, second opinion, onpartijdige sparringpartner, begeleiding bij uw marketing en promotie of een Agrarisch Coach, laat het ons weten! Wij bekijken graag samen met u vrijblijvend wat wij voor u kunnen betekenen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Producentenorganisatie Varkenshouderij, AgriBusiness