Controle op grondgebruik en extra’s jonge landbouwers RVO

Tot en met 15 mei a.s. kunt u de Gecombineerde opgave invullen. Het is belangrijk dat u de gevraagde gegevens goed invult. Bepaalde situaties vragen om extra aandacht, met name de extra controle op het gebruik van uw landbouwgronden en de mogelijkheid tot extra betaling en betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers. Wij informeren u nader.

Extra controles op het gebruik van landbouwgrond

Indien u in 2019 betalingsrechten heeft aangevraagd, dient u de betreffende landbouwgrond op 15 mei van het aanvraagjaar in gebruik te hebben. Het komt voor dat er percelen worden opgegeven die niet daadwerkelijk in gebruik zijn bij de aanvrager. Daarom controleert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dit jaar meer hierop.

Als u in de Gecombineerde opgave percelen op heeft gegeven, die u niet daadwerkelijk in gebruik heeft, kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw subsidies. Op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling kunt u hierover meer lezen.

Een onjuiste opgave kan eveneens gevolgen hebben voor de mestregelingen. Meer informatie daarover treft u aan op de pagina Gebruiksnormen mest.

Controles vinden plaats vanaf de aanvraag tot en met de uitbetaling. Door deze controles duurt het soms langer voordat u de beslissing en uitbetaling ontvangt. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december en 30 juni. Als uit een controle blijkt dat uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden kan uw uitbetaling gekort worden of een sanctie opgelegd worden.

Wijzigen aanvraag

Wilt u uw aanvraag nog wijzigen? Van 16 mei tot en met 11 juni 2019 is de kortingsperiode. Indien u iets wijzigt in deze periode, wordt er een termijnkorting gehanteerd van 1% per werkdag voor de hele aanvraag.

Meer informatie treft u aan op de pagina Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Voorafgaande controles zijn controles met een extra hersteltermijn. Wilt u door deze controles iets aanpassen in uw opgave op dit onderdeel? Dan kan dit tot en met woensdag 19 juni 2019 zonder dat u te maken krijgt met een korting op uw uitbetaling.

Voor meer informatie op dit punt kunt u de pagina Voorafgaande controles raadplegen.

Extra betaling jonge landbouwers

Een jonge landbouwer kan naast de basis- en vergroeningsbetaling meer geld per hectare aanvragen. Dit kan voor maximaal vijf jaar aangevraagd worden.

Voor meer informatie kunt u de pagina Extra betaling jonge landbouwers 2019 raadplegen.

Betalingsrechten uit de Nationale reserve voor jonge landbouwers

Een jonge landbouwer die een aanvraag doet voor betalingsrechten uit de Nationale reserve kan betalingsrechten ontvangen. Dit kan voor hectares waarvoor nog geen betalingsrechten beschikbaar zijn (vrije hectares). Deze rechten kan hij dan vervolgens weer laten uitbetalen.

Voor meer informatie kunt u de pagina Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2019 raadplegen.

TIP:

Een jonge landbouwer mag dus naast de extra betaling voor jonge landbouwers ook betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Maak indien van toepassing gebruik van deze regelingen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO.nl, AgriBusiness