Nog tot 2028 varkens- en pluimveerechten

De einddatum voor pluimvee-, varkens- en fosfaatrechten ligt vooralsnog op 1 januari 2028. De productierechten blijven voorlopig bestaan omdat de totale Nederlandse landbouw onder het fosfaatplafond moet blijven dat met de Europese Commissie is overeengekomen. Dat zei minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onlangs tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Fosfaatplafond

Volgens Minister Schouten zou de veestapel in andere sectoren moeten krimpen om onder het fosfaatplafond te kunnen blijven als de pluimveerechten worden opgeheven en de pluimveestapel zou groeien. Nederland heeft zich daartoe binnen de Europese Unie verplicht. Bovendien moet de pluimveesector de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur beperken. Daarom kan de pluimveestapel niet groeien.

Toekomst

Wilt u graag om de tafel met een onafhankelijke sparringpartner, Adviseur en/of Agrarisch Coach om te weten te komen hoe u op dit besluit kunt anticiperen en hoe u verder wilt en kunt in de toekomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij zitten voor u klaar. Stuur een mailtje naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05.

Voor een bewuste boer, ligt het geluk op de loer.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Pluimveeweb, AgriBusiness