Samen aan de keukentafel met varkenshouders

AgriBusiness gaat samen met een selecte groep Agrarische Coaches aan de keukentafel in gesprek met varkenshouders die deelnemen aan de stoppersregeling om de warme sanering succesvol te doen verlopen. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van LNV heeft aangetoond dat deze aanpak goed inspeelt op de behoefte van de varkenshouders die in deze situatie verkeren en tevens in veel gevallen noodzakelijk is.

Subsidieregeling varkenshouderij

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de varkenshouderij duurzamer maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid verminderen. Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Veehouders die juist toekomstgericht willen innoveren worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Om de sanering te realiseren is daarop samen met gemeenten, provincies en de sector een regeling opgesteld waarin subsidiemogelijkheden worden geboden aan varkenshouders die stoppen met hun bedrijf.

Loket Samen aan de Keukentafel

Van 1 tot en met 21 mei jongstleden is er door de Provincie Limburg een meldpunt geopend in de vorm van een E-loket “Samen aan de Keukentafel” waar boeren die gebruik willen maken van deze regeling en deelnemen aan de stoppersregeling zich in konden schrijven voor ondersteuning door een Agrarische Coach. AgriBusiness is één van de dienstverlenende partijen die gepassioneerd meewerken aan dit project om de warme sanering voor de circa 60 boeren die zich hebben aangemeld voor de ondersteuning tot een succesvol einde te brengen en zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het geluk en de toekomst van deze ondernemende c.q. stoppende boeren.

Oplossings- en toekomstgerichte ondersteuning

De taak van de Coaches is om knelpunten op te sporen en oplossings- en toekomstgerichte ondersteuning te bieden waarbij de ambities van de boer volledig de ruimte krijgen. Ook is er daarbij veel oog voor duurzaamheid, de persoonlijke situatie, achtergrond en de omgeving waarin de varkenshouder in kwestie verkeert. Dat is precies waar AgriBusiness voor staat. Het doel is de boer te begeleiden een succesvol plan van aanpak op te stellen voor een succesvolle transformatie, staking, toekomst en tevens een eventuele doorstart.

Andere sectoren

Ook in andere agrarische sectoren en bij andere Provincies in den lande zien we dergelijke initiatieven. Wij volgen deze ontwikkelingen, houden u op de hoogte en schuiven graag bij aan uw keukentafel waar we een positieve bijdrage kunnen en mogen leveren aan uw geluk, succes, toekomst en aan de maatschappij waarin wij leven.

Samen sterker en samen creëren wij een betere, schonere en duurzamere wereld.

Vragen?

Voor meer informatie over dit artikel of deze regeling, kunt u contact met ons opnemen. Bel ons informatienummer (088) 505 55 05. Onze telefonisten zitten voor u klaar. U kunt uw vraag ook per mail stellen aan info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Provincie Limburg, Gemeente Nederweert, Ministerie van LNV, Stichting Keukentafel, AgriBusiness