Zonneweide bij deelname aan saneringsregeling varkenshouderij

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten om, onder voorwaarden, positief te staan tegenover het plaatsen van zonnepanelen op vrijkomende agrarische bouwkavels als gevolg van deelname aan de saneringsregeling varkenshouderij. De insteek is boeren de kans te geven om zonder (of met minder) schulden te stoppen.

Door met behulp van subsidie een zonneveld aan te leggen kan een boer die in een benarde schuldenpositie verkeert, toch nieuw inkomen genereren en daarmee eventuele schulden aflossen.

Het voorstel om varkensstallen te vervangen door zonneweides komt van de gemeente Nederweert. Hoeveel varkensboeren daadwerkelijk voor de optie zonnepanelen kiezen, is nog niet duidelijk. Afhankelijk van de opgedane ervaringen kan het concept later eventueel ook naar andere stoppende boeren en tuinders worden uitgerold. Hierbij wordt benadrukt dat dit concept niet mag worden verward met zonneweiden op goede landbouwgrond, aangezien dat stuit op maatschappelijk verzet. Daarover schreven wij in voorgaande artikelen meer.

Een rekenvoorbeeld

In een nota voor Gedeputeerde Staten staan enkele rekenvoorbeelden, waaruit blijkt dat een boer die op de plek van de gesloopte stallen een halve hectare zonnepanelen aanlegt, kan uitgaan van een netto-opbrengst, berekend over 20 jaar, van Euro 172.000. Op een zonneweide van 1 hectare gaat het om ruim 4 ton.

Er zijn diverse tools in omloop die een berekening van de toekomstige verdiensten mogelijk maken. Hou er daarbij rekening mee, dat niet alle tools betrouwbaar zijn en dat er in veel gevallen van te gunstige omstandigheden (zoals meer zonneuren) wordt uit gegaan. Vraag bij twijfel uw gemeente of een onafhankelijk adviesbureau om ondersteuning.

Toekomstmogelijkheden

Ondanks dat deze versoepeling van wet- en regelgeving (nog) niet (direct) geldt voor boeren in alle andere regio’s en er nog veel onduidelijkheden zijn over de toekomst, is dit een gunstige ontwikkeling waar in ieder geval aandacht aan wordt besteed door de overheid en dus ook zeker voor boeren in andere posities ook zeker het overwegen waard. Ons advies is om bij interesse bij uw eigen gemeente naar de mogelijkheden te informeren en hierover tijdig in vooroverleg te gaan.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Provincie Limburg, De Limburger, AgriBusiness