Klimaatakkoord zorgt voor extra investeringen in 2020

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In 2030 moet de uitstoot volgens het Klimaatakkoord 49% minder zijn dan in 1990. Een deel van het geld wil het kabinet investeren in verschillende energieprojecten in de industrie. In totaal is voor innovatie, pilots en demoprojecten volgend jaar 60 miljoen beschikbaar.

Ook wordt extra geld gereserveerd om de CO2-emissie terug te dringen en de circulaire economie te stimuleren.

Het geld voor energieprojecten wordt in 2020 als volgt verdeeld:

  • 10 miljoen euro voor de versnelling van waterstofprojecten. Bijvoorbeeld om waterstof op te kunnen slaan of om te kunnen zetten naar elektriciteit;
  • 15 miljoen euro voor onderzoek naar CO2, zoals naar de opslag en het hergebruik ervan in een industriële omgeving;
  • 30 miljoen euro voor snellere uitvoering bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen in de industrie;
  • 5 miljoen euro structureel voor circulaire, CO2-reducerende initiatieven, oplopend tot 15 miljoen euro in 2023.

Daarnaast investeert het kabinet 35 miljoen euro in vernieuwing bij elektriciteitsbedrijven, hetgeen in 2030 opnieuw wordt verhoogd naar 55 miljoen.

Aanpassing Energiewet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil het voor bedrijven makkelijker maken energie op verschillende manieren op te wekken en op te slaan en daarvoor de Energiewet aanpassen. Ook moeten de aanpassingen afnemers van elektriciteit beschermen en de huidige problemen met tekorten aan netcapaciteit oplossen, die in sommige delen van Nederland momenteel voorkomen door de snelle toename van duurzame energie.

Reductie van CO2-emissie

Nederland moet in 2020 de CO2-uitstoot met 25% terugdringen ten opzichte van 1990. Dat heeft de rechtbank aan het kabinet opgelegd. Voor de uitvoering van die uitspraak neemt het kabinet de volgende maatregelen voor de industrie en afvalsector:

  • 6 miljoen euro voor het versneld uitvoeren van warmteprojecten en CO2-afvang.
  • 2,5 miljoen euro voor energiebesparing bij bedrijven die niet aan warmteprojecten en CO2-afvang meedoen.
  • 15 miljoen voor het sneller uitvoeren van bestaande maatregelen om CO2 terug te dringen zoals lopende warmteprojecten of CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw.
  • 2,5 miljoen om het gebruik van restwarmte van de industrie te verbeteren.

Circulaire economie

In 2030 moet 50% van de gebruikte materialen worden hergebruikt en afval zoveel mogelijk tot bruikbare grondstof worden verwerkt. Uiteindelijk is het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Daarom maakt het kabinet in 2020 eenmalig 80 miljoen euro vrij om onder andere circulaire projecten, die ook CO2-vermindering opleveren, in de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. In de begroting voor 2020 maakt het kabinet daarnaast 8 miljoen vrij voor de 5 transitieagenda’s uit het programma Nederland Circulair in 2050.

TIP:

Plant u de komende tijd investeringen, hou dan de bovenstaande aandachtsgebieden en kansen in het oog en bespreek het tijdig met uw Adviseur of één van onze Agrarische Coaches. Wij informeren u de komende tijd via onze nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen. Doe er uw voordeel mee.

Wilt u onze nieuwsbrieven met gratis agrarische actualiteiten op regelmatige basis ontvangen? Schrijf u dan snel en vrijblijvend in via deze link.

 

Door: Bianca Coenen, Agrarisch CoPartner – AgriBusiness

Bronnen: Rijksoverheid, AgriBusiness