Einddatum melding nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) nadert

Vanaf afgelopen juni kunt u kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020. Doet u op dit moment geen btw-aangifte omdat u gebruikmaakt van de ontheffing administratieve verplichtingen en is uw jaaromzet minder dan € 20.000? Dan valt u per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe KOR. Echter, dit kan wel gevolgen voor u hebben. Maak dus een bewuste keuze. Wilt u of kunt u geen gebruik meer maken van de KOR, dan moet u zich tijdig afmelden. Ook rechtspersonen kunnen van de nieuwe regeling gebruiken. Hierna leggen wij uit waarmee u rekening dient te houden bij uw keuze om u aan- of juist af te melden voor de nieuwe KOR.

btw-vrijstelling zonder recht van aftrek

De huidige KOR is een vermindering op de per saldo door u verschuldigde btw. Het totale bedrag aan te betalen btw is ook tevens het uitgangspunt dat bepaalt of u in aanmerking komt voor de KOR. Onder voorwaarden kunt u ook een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. Het is overigens een misvatting dat deze automatisch van kracht is, zoals helaas vele adviseurs in de branche verkondigen. Deze ontheffing dient te allen tijde schriftelijk aangevraagd te worden. Dit kan na het verstrijken van een aantal tijdvakken waarin u geen BTW heeft hoeven af te dragen, omdat u aan de voorwaarden voor de KOR voldeed en bij constante, dienovereenkomstige verwachtingen voor de toekomst.

Het uitgangspunt voor de nieuwe KOR is niet meer het te betalen bedrag aan omzetbelasting, maar uw jaaromzet. Deze dient lager te zijn dan € 20.000 om in aanmerking te komen. Kiest u in dat geval voor de nieuwe regeling, dan bent u vrijgesteld van btw en heeft u geen administratieve verplichtingen. Omdat u geen btw in rekening brengt aan uw klanten, kunt u echter ook de aan u in rekening gebrachte btw niet in aftrek nemen.

Herzienings-btw

Verricht u btw-belaste prestaties en kiest u voor de nieuwe KOR? In dat geval dient u er rekening mee te houden dat u mogelijk de in het verleden afgetrokken btw op bepaalde investeringen terug moet betalen aan de Belastingdienst (dit noemt men herzienings-btw). U wordt door uw keuze namelijk een btw-vrijgestelde ondernemer die geen recht heeft op btw-aftrek. U krijgt dan met terugbetaling van btw te maken als u in het verleden btw in aftrek heeft gebracht op de aanschaf van onroerende en/of roerende zaken, waarvan in 2020 en volgende jaren nog een herzieningsperiode loopt van respectievelijk 9 en 4 jaar. Onder de nieuwe KOR zou u in die jaren de herzienings-btw jaarlijks moeten terugbetalen als deze meer dan € 500 bedraagt. Deze terugbetaling van herzienings-btw kan aanleiding zijn om niet voor de nieuwe KOR te kiezen.

Afmelden

Heeft u nu ontheffing van de administratieve verplichtingen en voldoet u aan de genoemde omzeteis? U wordt dan automatisch aangemeld voor de nieuwe KOR per 1 januari 2020, u hoeft dus in feite niets te doen. Maar voorziet u dat u in 2020 meer btw zult aftrekken dan u zult moeten betalen, dan is het voordelig om u af te melden voor de nieuwe KOR. Afmelden kan ook aan de orde zijn als de herzieningstermijn van uw investeringen nog niet is verstreken. Als vrijgestelde ondernemer onder de nieuwe KOR dient u namelijk herzienings-btw terug te betalen als deze meer dan € 500 per jaar bedraagt. U kunt zich tot 20 november 2019 afmelden met het speciale afmeldformulier. Heeft u zich afgemeld, dan kunt u 3 jaar geen gebruik maken van de nieuwe KOR. Meldt u zich niet tijdig af, dan zit u in beginsel 3 jaar vast aan de nieuwe KOR, tenzij u tussentijds de omzetgrens van € 20.000 per jaar overschrijdt. In dat geval wordt u btw-plichtig vanaf de opdracht waarmee u de omzetgrens overschrijdt. U moet dan ook weer aan alle btw-verplichtingen voldoen.

Aanmelden

Maakt u nog geen gebruik van de KOR of maakt u geen gebruik van een ontheffing van de administratieve verplichtingen en wilt u in 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? U kunt zich dan aanmelden via het speciale aanmeldformulier van de Belastingdienst. De huidige KOR staat alleen open voor de btw-ondernemer/ natuurlijk persoon. De nieuwe KOR kan ook worden gebruikt door rechtspersonen met een kleine omzet tot € 20.000. Denk naast bv’s bijvoorbeeld ook aan stichtingen en verenigingen met geringe ondernemingsactiviteiten. U moet zich uiterlijk vóór 20 november 2019 hebben aangemeld om per 1 januari 2020 van de nieuwe KOR gebruik te kunnen maken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen of meer informatie nodig om te kunnen bepalen of u zich moet aan- of juist afmelden voor de nieuwe KOR? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder bij het maken van de voor u meest voordelige keuze. Stuur hiervoor uw vraag naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05.

Meer informatie en een overzichtelijk overzicht van de verschillen tussen de huidige en de nieuwe KOR, treft u ter ondersteuning van uw keuze aan op de site van de Belastingdienst.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness