Subsidie voor innovatie in aquacultuur

Ondernemers die een project uitvoeren dat de duurzame ontwikkeling van aquacultuur stimuleert kunnen vanaf 4 november 2019 subsidie aanvragen voor innovatieve projecten. Een projectidee bespreken met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) kan nu al.

Budget

Het budget voor deze subsidie bedraagt in 2019 3 miljoen Euro. Mkb-ondernemingen kunnen maximaal 50% van de subsidiabele kosten als subsidie ontvangen, niet mkb-ondernemingen maximaal 30%. Per innovatieproject is maximaal 500.000 Euro subsidie beschikbaar.

Beoordeling

Indien u interesse heeft in deze subsidie, kunt u uw projectidee al naar RVO.nl toesturen om dit te laten beoordelen. Dat kan door een e-mail te sturen naar visserijsubsidies@rvo.nl met daarin vermelding van het projectidee, het conceptvoorstel, vragen en een telefoonnummer. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur van RVO.nl.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag voor de subsidie voor technische of marktgerichte, innovatieve projecten in de aquacultuur indienen tot en met 16 januari 2020. Hierin dient u verschillende duurzame aspecten te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan productontwikkeling en kweek van soorten voor de nichemarkt. Wij adviseren u de voorwaarden in de genoemde regeling vooraf goed te bestuderen, zodat u rekening kunt houden met relevante aspecten die nodig zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2019 kunt u de site van RVO raadplegen.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

 Bronnen: RVO, AgriBusiness