Meer fiscale aftrekmogelijkheden voor reductie CO2-emissie in 2020

Als u investeert in energiezuinige technieken, kunt u in 2020 weer rekenen op aanzienlijk fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA), zoals wij in ons artikel van de afgelopen maand al uitgebreid uiteen hebben gezet. Op de Energielijst 2020 staan nu meer technieken vermeld die voor reductie van de CO2-emissie zorgen bij bestaande processen. Het budget voor de EIA bedraagt in 2020 147 miljoen Euro. Investeren in technieken op de Energielijst levert een fiscale aftrekpost op van 45% van de investeringskosten op de fiscale winst. Zéér interessant dus. Er zijn eveneens nieuwe technieken toegevoegd op de lijst en de eisen voor een aantal technieken zijn geactualiseerd.

Technische voorzieningen

Een belangrijke wijziging op de Energielijst van dit jaar is de uitbreiding met technische voorzieningen om vermindering van de CO2-emmissie bij processen te bevorderen. Het gaat hierbij dan om bestaande processen en het wordt breder geïnterpreteerd dan alleen energiebesparing. Er is een emissiereductieplan nodig om voor deze voorzieningen binnen de EIA in aanmerking te komen.

Infrastructuur voor warmte en koude netten

Andere nieuwe onderdelen op de lijst zijn investeringen in de aanleg van infrastructuur voor warmte en koude netten. Investeringen in het net tussen de bron en de eindgebruiker kunnen fiscaal voordeel ontvangen via de EIA, mits een flink deel hernieuwbare warmte, koude of restwarmte is.

Zelf nieuwe technieken aanmelden

Verder kunt u ook zelf nieuwe technieken aanmelden voor de EIA, die nu nog niet op de Energielijst staan vermeld. Dit kan vrij eenvoudig met een generieke code. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Meld uw investeringen tijdig

Om in aanmerking te komen voor deze aantrekkelijke fiscale aftrekmogelijkheden, dient u er alert op te zijn dat u uw investering binnen 3 maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting dient aan te melden bij mijn.rvo.nl en dat u daarvoor dient te beschikken over een E-herkenningsmiddel, ofwel dit door een tussenpersoon laat verzorgen die hierover beschikt.

Interessante maatregelen klimaatakkoord

Tot slot zijn er op het gebied van CO2-reductie meerdere interessante maatregelen getroffen in het klimaatakkoord, waarvan u gebruik kunt maken. Hierover informeerden wij u eerder nader in één van onze voorgaande artikelen.

Kortom: vele interessante mogelijkheden ten aanzien van CO2-redcutie die de moeite waard zijn om te verifiëren.

Meer informatie

Voor meer informatie over de EIA kunt u ons artikel van afgelopen maand of de site van de Belastingdienst en/of RVO raadplegen. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons terecht met vragen, voor een second opinion of begeleiding door een van onze AgriCoaches of Subsidie Adviseurs. Stuur uw vraag vrijblijvend naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, RVO, AgriBusiness