Boerderijenfonds voor hergebruik historische boerderijen

Op initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland is in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds het Boerderijenfonds ingesteld. Dit is een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert voor de start van het Boerderijenfonds een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023, waarmee om te beginnen 25 tot 30 projecten kunnen worden ondersteund. Het Boerderijenfonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn

Verduurzaming en energietransitie

Historische boerderijen zijn onmisbaar in onze huidige maatschappij en voor het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden spelen hierbij een belangrijke rol en zijn met het oog op de grote uitdagingen van dit moment op het gebied van verduurzaming en energietransitie enorm gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

Ondersteuning met kennis en financiële middelen

Het Boerderijenfonds gaat deze eigenaren dan ook ondersteunen met kennis en een financiële middelen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het fonds is dat projecten een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en –verspreiding om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Boerderijenfonds kunt u de website monumenten.nl in raadplegen of u inschrijven voor hun nieuwsbrief.

Bronnen: Monumenten.nl, AgriBusiness

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness