Landelijke Landbouw Normen 2019 beschikbaar

De Belastingdienst heeft onlangs de Landelijke Landbouw Normen 2019 gepubliceerd. Dit zijn de normbedragen die door u of uw fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten worden gebruikt. De normen zijn in nauwe samenwerking tussen LTO Nederland, de verenigingen van accountants- en belastingadviesorganisaties en de Belastingdienst voorbereid en vastgesteld.

Afspraken met Belastingdienst

De agrarische sector heeft als enige sector in Nederland deze afspraken met de Belastingdienst. De normen zorgen voor een uniforme uitleg over de hoogte van kosten, waarde van dieren of te hanteren afschrijvingspercentages in de fiscale aangifte. Discussies over en het onderbouwen van de waarde van bijvoorbeeld een koe, varken of fruitopstanden of de afschrijving van landbouwmachines worden zo voorkomen.

Nauw overleg

De normen zijn tot stand gekomen door overleg tussen vertegenwoordigers van LTO Nederland, de organisatie van accountants- en adviesbureaus SRA, de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus, de vereniging van zelfstandige accountants- en administratiekantoren De TAAK, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Raadplegen en downloaden

De Landelijke Landbouw Normen 2019 zijn te raadplegen en downloaden via de site van de Belastingdienst.

Meer informatie

Komt u er niet uit (met uw adviseur), dan kunt u altijd bij ons terecht met uw vragen, voor onafhankelijk advies, een second opinion of ondersteuning. Bel daarvoor ons nummer 088 – 505 55 05 of mail uw vraag vrijblijvend naar info@agribusiness.nl

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, LTO Nederland, AgriBusiness