Nieuw in het GLB

In 2020 veranderen er allerlei regels in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Als u subsidies aanvraagt uit het GLB, dan kunt u hiermee te maken krijgen. Wij informeren u daarom graag nader over de hoofdpunten die voor u van belang kunnen zijn, zodat u goed voorbereid en zonder problemen het nieuwe jaar in kunt.

Betalingsrechten

Betalingsrechten voor agrarische ondernemingen die 2 jaar achter elkaar geen subsidiabele landbouwgrond beschikbaar hebben, komen helaas in 2020 te vervallen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wijst er ook op dat dierregistraties op 31 december 2019 moeten kloppen voor de graasdierpremie en er wordt tevens op gewezen dat ondernemers een sanctie krijgen wanneer ze niet-subsidiabele grond opgeven bij een aanvraag voor rechten uit de Nationale reserve. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wilde rijst subsidiabel

Vanaf 2020 is het ook mogelijk subsidie aan te vragen voor percelen met Wilde rijst.

Einde Stichting Veldleeuwerik

De Stichting Veldleeuwerik stopt jammer genoeg op 1 januari 2020. Het is daardoor niet meer mogelijk te kiezen voor het pakket Veldleeuwerik als ecologisch aandachtsgebied.

Brede weersverzekering

De Tegemoetkoming premie brede weersverzekering heet vanaf 2020 Brede weersverzekering. Er hoeft per 1 januari van dit jaar geen assurantiebelasting meer te worden betaald over de brede weersverzekering en de subsidie bedraagt nu 63,7% van de premie. In 2019 was dit 65%. Ook is het mogelijk te kiezen voor een verzekering met een schadedrempel van 20%. In 2019 lag het minimum bij 30% schade. Bij een keuze voor een verzekering met een verlaagde schadedrempel, is de premie wel hoger.

Meld erosiebeperkende maatregelen vóór 1 februari

In Zuid-Limburg is het per 2020 niet meer verplicht een waterbuffer aan te leggen bij het ondiep ploegen van percelen op hellingen, maar moet u als landbouwer in dit gebied wel uw erosiebeperkende maatregelen melden bij de LLTB. Dat dient te gebeuren op uiterlijk 1 februari aanstaande!

Meer weten?

Voor meer informatie over de regelingen uit het GLB, kunt u de site RVO.nl raadplegen. Voor het melden van uw eventuele erosiebeperkende maatregelen kunt u bij LLTB terecht.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO.nl, AgriBusiness