Rijkelijk subsidiekansen voor glastuinbouwers

Wilt u als glastuinbouwer investeren in een innovatieve, duurzame kas of energiesysteem, zonnepanelen, aansluiten op een (aard)warmtenetwerk of in andere energie-efficiënte maatregelen investeren? Dan geniet u op dit moment rijkelijk subsidiekansen.

Naast de fiscale faciliteiten EIA en MIA/Vamil, die wij in onze voorgaande nieuwsberichten al uitgebreid hebben toegelicht, worden er binnenkort interessante subsidieregelingen opengesteld die een stimulering zijn op energie-efficiëntie, duurzame energieproductie en duurzame kas- en energiesystemen. Dit betreft de regelingen Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) en Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Wij lichten u deze regelingen hieronder inhoudelijk kort toe, zodat er mogelijk uw voordeel mee kunt doen.

EHG Subsidie

Wilt u investeren in een tweede energiescherm, aansluiting op een (aard)warmte- of CO2-netwerk (bijvoorbeeld OCAP), biogas of luchtbehandelingssysteem, dan komt u wellicht in aanmerking voor de EHG-subsidie.

Het totale budget voor deze subsidie bedraagt € 15 miljoen. U krijgt voor de kosten (zonder btw) van de koop en installatie van nieuwe machines en apparaten maximaal 25% vergoed, voor zover de kosten onder de subsidie vallen. Per aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 bedragen. De maximale subsidie per investering treft u aan in een tabel op de site van RVO.

Aanvraag en voorwaarden

De EHG-subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 maart tot en met 30 juni 2020.

De belangrijkste voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn:

• U heeft de gecombineerde opgave 2020 ingediend, inclusief de CO2-emissie aangifte;
• U heeft een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde afgesloten.

SDE+-regeling

Op het gebied van investeringen voor het opwekken van energie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie biedt de SDE-subsidie u volop mogelijkheden voor een betere rentabiliteit.

Aanvraag en voorwaarden

De SDE+ regeling is open van 17 maart tot en met 2 april 2020 en betreft een extra openstelling met een budget van € 2 miljard. Meer inhoudelijke informatie over deze openstelling en een voorlichtingsfilm over SDE+ treft u aan op de site van RVO.

Deze SDE+ regeling zal worden opgevolgd door de SDE++ regeling die zich meer richt op duurzame energietransitie en het stimuleren van CO2-reducerende technieken. Daarover is momenteel nog geen officiële informatie beschikbaar, maar deze wordt wel op korte termijn verwacht.

Meer informatie en ondersteuning

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u weten wat uw kansen zijn om in aanmerking te komen voor een van de genoemde subsidies? Neem dan contact met ons op. Onze subsidie-experts staan u graag te woord en nemen u desgewenst (in de meeste gevallen no-cure-no-pay) de aanvraag van a tot z uit handen. Stuur uw vraag vrijblijvend naar info@agribusiness.nl of bel met 088 – 505 55 05. Wij zijn u graag van dienst.

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness