Start op tijd met uw landbouwtelling!

De verspreiding van het coronavirus in Nederland zorgt voor grote problemen in de sector. Daarom pleit LTO dit jaar voor het sneller uitbetalen van de betalingsrechten van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Minister Schouten van LNV heeft onlangs aangegeven hiermee vanaf 1 juli aanstaande te willen starten en daarvoor toestemming te vragen van de Europese Commissie. Maar de landbouwtellinggegevens moeten dan wel op tijd binnen zijn bij de RVO. Daarom is het belangrijk dat de deadline van de Gecombineerde Opgave 15 mei blijft. Naar achteren schuiven zou sneller uitbetalen alsnog kunnen belemmeren. Het is natuurlijk al ontzettend lastig plannen omdat de stikstofderogatie voor 2020 nog steeds onduidelijk is.

Start op tijd en voorkom fouten in uw Gecombineerde opgave 2020

Alle informatie die u nodig heeft over de Gecombineerde Opgave treft u aan op de site van de Rijksoverheid.

Om fouten in de gecombineerde opgave te voorkomen is het belangrijk om niet tot de laatste dag te wachten. De percelen kunnen het hele jaar rond al worden geregistreerd in “Mijn Percelen”.

Voor het invullen van de percelen en het beantwoorden van de andere vragen is het handig om eerst de checklist door te nemen. Goed voorbereid gaat het invullen een stuk sneller met minder kans op ernstige fouten, denk daarbij bijvoorbeeld aan inloggegevens, bedrijfsregistratie en bodemanalyses.

Wijzigingen na de deadline van 15 mei

Na het doen van de gecombineerde opgave kan het natuurlijk zijn dat er in het bouwplan nog wijzigingen plaatsvinden. Zeker nu, bijvoorbeeld als gevolg van de grote onzekerheden over de marktsituatie in het kader van de uitbraak van het coronavirus op dit moment, ligt dat voor de hand.

Het is mogelijk om gewascodes in de gedane opgave tot uiterlijk 9 juni nog te wijzigen. Zo lang het gegeven areaal niet wijzigt en u wijzigt van een subsidiabele code naar een andere subsidiabele code (bijvoorbeeld van aardappelen naar maïs) en de aanvraag hierbij niet uitbreidt, dan volgt er geen korting op de betalingsrechten. Daarnaast is het mogelijk tot en met 31 mei nog percelen aan te passen.

Bij (ver)huur van percelen is het altijd belangrijk goede afspraken te maken met de (ver)huurder over wie welke percelen opgeeft. Wijzigt er later nog iets, dan zal u met uw (ver)huurder afspraken moeten maken over de onderlinge verrekening van betalingsrechten op die grond.

Voor alle duidelijkheid: bent u te laat met de gecombineerde opgave, dan geldt er korting op de betalingsrechten: 1% per werkdag vanaf 16 mei tot en met 9 juni!

Vervallen van betalingsrechten in 2020

Het is heel belangrijk om te weten dat uw betalingsrechten vanaf 2020 vervallen als in 2 opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten zijn benut. Voortaan wordt niet meer gekeken naar de benutting van de afzonderlijke betalingsrechten. Als u in 2020 voor het tweede jaar onvoldoende subsidiabele grond heeft, verliest u de betalingsrechten definitief.

Indien u meer betalingsrechten dan subsidiabele grond heeft, kon u voorheen automatisch de volgorde veranderen, waardoor betalingsrechten die dreigden te vervallen als eerste werden uitbetaald. De Europese Commissie heeft ervoor gezorgd, dat dit nu niet meer mogelijk is in Nederland.

Deze wijziging geldt per 2020, maar ook de situatie in 2019 wordt meegenomen in de beoordeling of betalingsrechten in 2 opeenvolgende jaren zijn benut. Hierdoor kunnen dus nu al betalingsrechten komen te vervallen, afhankelijk van welke betalingsrechten bij uw bedrijf geregistreerd staan.

Als betalingsrechten komen te vervallen, dan betreft dat in eerste instantie de betalingsrechten in eigendom, die niet zijn verhuurd. Daarna vervallen gehuurde betalingsrechten, waarbij de rechten die het kortst zijn gehuurd het eerst komen te vervallen.

Onze belangrijkste tips voor u:

  • Start op tijd met uw Gecombineerde Opgave, laat het niet op de laatste dag aan komen;
  • Verhuur of verkoop uw overtollige betalingsrechten.

Vragen?

Met vragen kunt u in ieder geval altijd bij de Rijksoverheid terecht. Een contactformulier vindt u op hun site. De RVO geeft aan binnen twee werkdagen te reageren.

Indien u uw vraag bij ons wilt stellen, bent u uiteraard van harte welkom en kunnen wij u op alle mogelijke manieren binnen het 1,5m-afstand beleid ontmoeten, namelijk door een duidelijk telefoongesprek of een video-call te houden, bijvoorbeeld met Skype. Maar daartoe zijn ook legio andere mogelijkheden tegenwoordig. Er is er altijd wel één die voor u werkt. In de praktijk levert dit zo goed als geen problemen meer op. Wij zijn hierop voorbereid.

Wij begeleiden u ook graag bij uw toekomstkeuzes en bieden u indien gewenst een luisterend oor in deze tijd.

Heeft u vragen en/of ondersteuning nodig? Bel ons dan op nummer 088 – 505 55 05 of mail uw vraag c.q. verzoek naar info@agribusiness.nl.

Wij zitten voor u klaar!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: RVO, LTO, AgriBusiness