Subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Bent u veehouder en wilt u investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, dan kunt u gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. Deze regelingen zijn deels al onlangs geopend en zullen de komende tijd periodiek de revue passeren.

Investeren in innovatieve en duurzame stallen

In de veehouderij zorgt uitstoot van ammoniak en fijnstof voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Het kabinet maakt daarom 172 miljoen euro vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen.

2 modules

De subsidieregeling bestaat uit 2 modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De innovatiemodule kan gebruikt worden wanneer een veehouder een nieuw idee heeft voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer een idee ontwikkelen en testen en vervolgens gaan gebruiken. De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zijn dan doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt gebracht worden.

De innovatiemodule

De innovatiemodule van de subsidieregeling komt als eerste beschikbaar en gaat trapsgewijs per sector open. De varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij kunnen als eerste gebruikmaken van de subsidies voor innovatie. Deze inschrijving is inmiddels open en sluit op 15 juli aanstaande.

De investeringsmodule

De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor de tweede module, de investeringsmodule. Deze opent naar verwachting begin juli. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.

Meer informatie

Indien u van de subsidies gebruik wilt maken, kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor meer informatie.

Ondersteuning

Mocht u graag ondersteuning willen ontvangen bij de aanvraag en uitvoering van de subsidie, dan kunt u uiteraard (in de meeste gevallen no-cure-no-pay) bij onze vertrouwde subsidie adviseurs terecht. Bel dan ons vrijblijvend nummer 088 – 505 55 50 of mail naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: RVO, LTO, AgriBusiness