Maak nú nog gebruik van de TOFA regeling!

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is verlengd tot en met zondag 26 juli a.s.. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee 2 weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. De verwachting is namelijk dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken.

Meer dan de helft aanvragen afgewezen

Helaas blijkt dat ruim de helft van de aanvragen die bij het UWV binnen zijn gekomen niet aan de voorwaarden voldoet, waardoor deze zijn afgewezen. Dit lijkt voornamelijk veroorzaakt te zijn doordat mensen in februari te weinig of in april te veel salaris hebben ontvangen en daardoor niet aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

De TOFA is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan 400 Euro bruto hebben ontvangen en in april minimaal de helft daarvan zijn verloren. Daarbij moest er sprake zijn van een brutoloon van minder dan 550 Euro in de maand april. Deze personen kunnen in aanmerking komen voor een vaststaande eenmalige bruto tegemoetkoming van 1.650 Euro. Dit bedrag ontvangen zij in maandelijkse uitkeringen van 550 Euro voor de maanden maart, april en mei 2020, mits zij in deze periode geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

Aanvragen

Meer informatie over alle voorwaarden en de aanvraagprocedure treft u aan op de website van het UWV. Indien u verwacht in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling, kunt u nog tot en met zondag 26 juli 2020 uw aanvraag indienen.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: UWV, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, AgriBusiness