BIG Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in 2021

Om ook in de coronatijd investeringen te blijven stimuleren wil het kabinat volgend jaar een nieuwe, tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling introduceren: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De regeling is opgenomen in het Belastingplan 2021. Werkgevers die per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 investeren en minimaal € 20.000 per aanvraag, krijgen een investeringskorting, die zij kunnen verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Hoogte investeringskorting

De hoogte van de korting hangt samen met de omvang van het investeringsbedrag, namelijk:

• bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3% van het investeringsbedrag;
• bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 2,44% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen.

Voorwaarden

De regeling is van toepassing op investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.

Combinatie met andere investeringsregelingen

De BIK kan worden benut náást andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de KIA, EIA, MIA en VAMIL, mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregeling wordt voldaan.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: Rijksoverheid, Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness