Geniet u in de toekomst nog bedrijfsopvolgingsfaciliteiten?

Afgelopen Prinsjesdag zijn geen maatregelen gepresenteerd, die op korte termijn invloed hebben op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregelingen voor box-2-belasting bij bedrijfsopvolgingen. Maar verder in de toekomst dreigen er volgens de bouwstenennotitie, die enkele maanden geleden is gelanceerd, weldegelijk aanpassingen die uw aandacht verdienen. De bouwstenennotitie betreft een notitie van een ambtelijke werkgroep met adviezen, gericht aan de politieke partijen, waarover wij u hierbij graag inhoudelijk informeren, zodat u tijdig kunt anticiperen en uw onbezorgde toekomst veilig kunt stellen.

Doorschuifregeling ondoelmatig

De doorschuifregeling (kortweg DSR) bij vererving en schenking wordt in de bouwstenennotitie ondoelmatig genoemd. Geadviseerd wordt om de DSR zelfs geheel af te schaffen en te vervangen door een gespreide betalingsregeling, zoals die nu ook al bestaat bij verkoop onder schuldig blijven. De belasting moet dan in tien gelijke termijnen worden betaald. Deze regeling zou dan eventueel kunnen worden verruimd. De DSR zorgt in elk geval voor het nodige aan overleg en discussie met de Belastingdienst, ook omtrent de vraag over welk deel van het ondernemingsvermogen de DSR kan worden toegepast. Op dat punt wordt voorgesteld om verhuurd vastgoed wettelijk als beleggingsvermogen te bestempelen.

BOR Fiscaal veel minder aantrekkelijk

Voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt in de notitie aangegeven dat er bij 75% van de ondernemingen geen continuïteitsissue zou zijn, als de BOR niet bestond. In deze situaties is de fiscus volgens de ambtelijke werkgroep wel heel erg gul. Voorgesteld wordt om de vrijstelling terug te brengen naar 25% van de going concernwaarde, met een maximumvrijstelling van € 5.000.000. Daarbij kan, zoals nu, uitstel van betaling worden geboden gedurende tien jaar. Ook hier is het voorstel gedaan om verhuurd vastgoed wettelijk als beleggingsvermogen aan te merken.

Nadelige tariefsaanpassingen

Ten slotte worden (los van de BOR) nadelige tariefsaanpassingen voorgesteld, waaronder het ophogen van het kindtarief naar 30% over belaste verkrijgingen boven € 300.000 en het ophogen van de partnervrijstelling tot € 900.000.

Tijdig anticiperen

Natuurlijk is er hier nog slechts sprake van adviezen en is het de vraag wat hiervan in het volgende regeerakkoord en in definitieve wetgeving daadwerkelijk wordt uitgewerkt. Een beperking van de huidige voordelen is echter gezien de adviezen weldegelijk iets om rekening mee te houden en waarmee je, als je er tijdig op kunt anticiperen aanzienlijk je voordeel mee kunt doen.

TIP

Het is een goed moment om (opnieuw) naar een mogelijke bedrijfsopvolging te gaan kijken en de mogelijkheden die er momenteel zijn te bespreken en te benutten. Hier geldt absoluut beter te vroeg dan te laat.

Wij ondersteunen u daar graag bij. Neem voor een second opinion, advies, een goede sparringpartner of AgriCoach gratis en vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer (088) 505 55 05 of stel uw vraag per mail via het mailadres info@agribusiness.nl. Wij ondersteunen u graag richting uw onbezorgde toekomst.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness