Aanpassing heffingsvrij vermogen en toeslagen in 2021

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Aanpassing Box 3 gelanceerd, waarin het heffingsvrij vermogen per persoon per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar € 50.000. Zonder aanpassing was dat € 31.340. Deze hogere grens gaat echter niet gelden als vermogenstoets voor de verschillende toeslagen. Wat houdt dat voor u in? Wij informeren u nader.

Lastenverlichting voor spaarders en kleine beleggers

Het kabinet biedt lastenverlichting. Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de belasting gaat wel iets omhoog van 30% naar 31%. Dit betekent dat iedereen met spaargeld of belegd vermogen tot € 220.000 (of € 440.000 met fiscaal partner) daarover minder belasting gaat betalen.

Heffingsvrij vermogen en toeslagen

Voor diverse toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget, wordt momenteel een vermogenstoets gehanteerd. Voor de huurtoeslag is deze gelijk aan het heffingsvrij vermogen. Bedraagt het vermogen op 1 januari meer dan dit bedrag, dan vervalt de huurtoeslag voor het gehele jaar.

Aangepaste vermogenstoets op 1 januari 2021

Nu het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd tot € 50.000 per partner, is het niet de bedoeling dat onder andere de huurtoeslag in stand blijft voor alle belastingplichtigen met vermogens tot deze verhoogde grens. Daarom wordt op 1 januari 2021 toch nog steeds een vermogenstoets van € 31.340 gehanteerd. Indien u in box 3 geen belasting bent verschuldigd, omdat u een box-3-vermogen heeft van minder dan € 50.000 (respectievelijk samen met uw partner € 100.000), dient u toch aangifte inkomstenbelasting te blijven doen. De inspecteur stelt in uw geval – ten behoeve van de toeslagen – de heffingsgrondslag bij beschikking vast, wat op het aanslagbiljet zal worden opgenomen.

TIPS

Controleer ruim voor het einde van dit jaar hoe de vermogenstoets zal uitpakken voor uw toeslagen over het komende jaar. Hanteer daarbij de juiste vermogensgrens van € 31.340 respectievelijk € 62.680.

Stijgt uw box3 vermogen boven € 50.000 (€ 100.000 voor fiscale partners), overweeg dan ook of u een deel van uw spaargeld belastingvrij kunt beleggen. Raadpleeg daarvoor uw financieel adviseur.

HULP

Heeft u hulp nodig bij uw belastingaangifte, aanvraag of aanpassing van uw toeslagen of heeft u fiscale vragen? Neem dan contact met ons op. Wij verbinden u vrijblijvend door met onze (Agrarische) Belastingadviseurs met jarenlange ervaring en expertise. Bel hiervoor met ons secretariaat op het nummer (088) 505 55 05 of stel uw vraag per mail aan het mailadres info@agribusiness.nl. Wij zijn u graag van dienst.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: Rijksoverheid, Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness