Nieuw herstelpakket voor de landbouw

Het Europees Parlement en de Europese Raad van Ministers hebben 10 november jongstleden een voorlopig akkoord bereikt over een Europees herstelpakket voor boeren na de coronacrisis.

Het is de bedoeling dat het budget dat voor 2024 is gereserveerd, eerder beschikbaar komt. Het politieke akkoord moet echter nog wel formeel worden bekrachtigd door zowel het Europese Parlement als de Europese Raad.

Vervroegde beschikbaarstelling

De onderhandelaars kwamen overeen alle uit het Europese herstelinstrument voor plattelandsontwikkeling ter beschikking gestelde middelen naar 2021 en 2022 te vervroegen. Dit betekent dat ongeveer 30% van de 8,07 miljard aan steun in 2021 beschikbaar zal komen en de resterende 70% in 2022.

Biologisch boeren en verbetering van milieu, klimaat en dierenwelzijn

Ook is er afgesproken dat minimaal 37% van de herstelfinanciering wordt benut voor biologische boeren, milieu- en klimaatgerelateerde acties en voor verbetering van het dierenwelzijn.

Ondersteuning jonge boeren

Minstens 55% van het fonds dient jonge boeren te ondersteunen bij het opzetten van bedrijven en investeringen in bedrijven die bijdragen aan een veerkrachtige landbouw.

Bijdragen aan een duurzaam economisch herstel

Boeren die bijdragen aan een duurzaam economisch herstel, kunnen maximaal 75% van de gemaakte kosten terug ontvangen. De starterssteun voor jonge boeren uit het Fonds voor plattelandsontwikkeling bedraagt maximaal 100.000 Euro.

Ingang per 1 januari 2021

Het herstelpakket wordt opgenomen in de overgangsverordening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De overeengekomen overgangsbepalingen voor het GLB moeten dan worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Europese Raad voordat ze op 1 januari 2021 in kunnen gaan.

Over het herstelpakket van de Europese Unie moet door de Europese Raad wel overeenstemming worden bereikt. Maar de intenties zijn duidelijk aanwezig, er moet ook iets gebeuren en de aanzet is gedaan. Het ziet ernaar uit dat u in 2021, 2022 en de jaren daarna, gepaste steun mag ontvangen. Dit alles stemt ons positief. Wij volgen de uitkomst van de onderhandelingen uiteraard op de voet en informeren u nader bij nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie en tips

Wilt u er zeker van zijn dat u geen informatie en waardevolle tips mist over deze en andere actuele, interessante onderwerpen? Schrijf u dan in voor onze gratis, maandelijkse nieuwsbrieven, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Dit kan snel en makkelijk via onze site.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com – Agrarisch CoPartner / AgriCoach, AgriBusiness

Bronnen: Europese Parlement, AgriBusiness