Maak gebruik van uw investeringsaftrek in 2020!

Het jaar 2020 loopt ras ten einde en als het goed is, weet u als ondernemer ondertussen globaal hoe u dit jaar gaat afsluiten. Daarmee is een geschikt moment aangebroken om een goede blik te werpen op uw resultaat, toekomstplannen en alle fiscale investeringsregelingen die er in dat kader zijn om de belastingdruk te beperken.

Het goed timen van de aanschaf van bedrijfsmiddelen voor uw bedrijf kan u aanzienlijk extra belastingvoordeel opleveren en het is nú de tijd om daar nog optimaal gebruik van te maken. Als de door u geplande investeringen voldoen aan de voorwaarden, kunt u voor dit boekjaar via de investeringsaftrek een bepaald bedrag van uw winst aftrekken. De investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen en is voor (startende) ondernemers een extra stimulans van de overheid om te investeren, waar u nu uw voordeel mee kunt doen.

Recht op investeringsaftrek

Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan gebruik maken van deze fiscale investeringsregelingen.

Er bestaan momenteel 3 soorten investeringsaftrek, daarnaast is er ook nog de VAMIL-regeling. Wij lichten hieronder de regelingen kort voor u toe.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost die betrekking heeft op het investeren in bedrijfsmiddelen. De hoogte hangt af van het door u geïnvesteerde bedrag. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is van toepassing op bedrijfsmiddelen die minimaal € 450 (excl. btw) hebben gekost.

Als u in 2020 voor een totaalbedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor investeringen tussen € 2.401 en € 58.238 geldt een percentage van 28% van het investeringsbedrag. Bij een hoger investeringsbedrag gelden vaste bedragen met een procentuele vermindering vanaf een investeringsbedrag van € 107.849,00, volgens de tabel in de voorgaande link. Dit bedrag mag u op uw belastbare winst in mindering brengen. Voor sommige bedrijfsmiddelen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Daarnaast kunt u extra voordeel genieten indien u tevens in aanmerking komt voor de volgende aftrekmogelijkheden.

Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid om tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de gemaakte winst. Welk percentage u kunt toepassen is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

U komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek als u minimaal € 2.500,00 (aanschaf- en voortbrengingskosten) heeft geïnvesteerd in nieuwe bedrijfsmiddelen die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Financiën hebben erkend als milieu-investeringen. Om in aanmerking te komen voor deze aftrekfaciliteit, moet u echter binnen 3 maanden na de investering melding doen van uw investering bij RVO.nl! Helaas zien wij in de praktijk dat dit nog te vaak mis gaat. Dat is ontzettend jammer en helemaal niet nodig. Daarom informeren wij u graag. Welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor de MIA, treft u aan op de Milieulijst 2020 op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.nl.

VAMIL-regeling

Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen daarnaast ook nog in aanmerking voor de VAMIL-regeling (willekeurige afschrijving). Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven, vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting over 2019. Dit kan erg interessant zijn en u een mooi rente- en liquiditeitsvoordeel bieden. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke Milieulijst, die u kunt downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Energie-investeringsaftrek

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling waarop u aanspraak kunt maken als u investeert in nieuwe, energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2020 is de aftrek net als in 2019 bepaald op 45% (ten opzichte van 54,5% in 2018). Een zeer aantrekkelijke aftrekpost dus nog steeds, die u niet wilt missen. Het bedrag aan energie-investeringen dient minimaal € 2.500 te bedragen. Het bedrijfsmiddel mag verder niet eerder gebruikt zijn en dient door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken erkend te zijn als energie-investering en vermeld te staan op de zogenoemde Energielijst 2020. U kunt de Energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.

Het idee achter het gebruikmaken van de EIA is dat u dubbel voordeel geniet: u bespaart op energiekosten en door uw belastingvoordeel betaalt u minder inkomsten-, c.q. vennootschapsbelasting. U wordt dus rijkelijk beloond door de overheid voor uw investering in duurzaamheid en energiebesparing.

LET OP: Kiest u voor energie-investeringsaftrek? Dan kunt u geen milieu-investeringsaftrek ontvangen voor diezelfde bedrijfsmiddelen. Het is dus zaak te vergelijken wat voor u voordeliger is, als u voor beide regelingen in aanmerking komt.

TIP: Om in aanmerking te komen voor deze aantrekkelijke fiscale aftrekmogelijkheden dient u niet alleen tijdig uw investering(en) te plannen en melden bij het RVO, de ontvangstbevestiging van het RVO goed in uw administratie te bewaren, maar deze vervolgens ook nog goed in uw fiscale aangifte te verwerken. Daar gaat het nog vaak mis, blijkt in de praktijk. Win daarom advies in als u hier onvoldoende in thuis bent. Dat voorkomt dat u onnodig aanzienlijke voordelen misloopt, terwijl u daar wel recht op heeft.

Wanneer investeren?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze investeringsregelingen en wanneer u uw investering het beste kunt plannen? Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de subsidie en het verwerken daarvan in uw aangifte? Onze adviseurs zitten voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op via het telefoonnummer 088 – 505 55 05 of stel uw vraag per mail via info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, RVO.nl, AgriBusiness