Vraag uiterlijk 29 januari 2021 uw TVL aan

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen en moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. De TVL is bestemd voor mkb-ondernemers, dus ook voor agrarisch ondernemers en staat open tot 30 juni 2021 en kunt u nog aanvragen tot 29 januari 2020. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden. Onlangs is de TVL opnieuw aangepast en verruimd. Wij informeren u nader.

Verhoging TVL-subsidiepercentage

Op 9 december jongstleden is besloten dat het TVL-subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

TVL-maximum

Het maximum subsidiebedrag voor de TVL blijft € 90.000 per kwartaal.

Verbreding TVL geldt ook voor 1e kwartaal 2021

Vrijwel alle SBI-codes kregen toegang tot het 4e kwartaal van 2020 en dat wordt verlengd tot en met het 1e kwartaal van 2021. De toegang van vrijwel alle SBI-codes tot de TVL geldt daarmee tot en met 31 maart 2021.

Aanvragen

U kunt uw TVL vrij eenvoudig zelf aanvragen via de site van RVO met een E-herkenningsmiddel of uw DigiD-code.

Lopende aanvragen

Als u de TVL Q4 2020 inmiddels heeft aangevraagd, hoeft u niets te doen. Er volgt automatisch een extra betaling zodra de verhoging in het systeem van RVO is ingeregeld.
Lees meer over de verhoging van het subsidiepercentage.

Adviestool

Naar verwachting komt eind januari 2021 een online adviestool ter beschikking op de site van RVO. Deze kunt u gebruiken om te berekenen hoe hoog de TVL-subsidie met de nieuwe aanpassing ongeveer gaat worden. Tot die tijd staat het subsidiepercentage op 50%.

Raadpleeg hier de Adviestool

Hulp of advies nodig?

Voor hulp of advies kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Bel hiervoor vrijblijvend met ons nummer 088 – 505 55 05 of stuur uw vraag per mail naar info@agribusiness.nl. Wij komen snel bij u terug en zorgen dat u ontvangt waar u recht op heeft. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO.nl, AgriBusiness