Subsidieregeling EHG voor de glastuinbouw

Heeft u een glastuinbouwbedrijf en wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren, dan kunt u daarvoor subsidie ontvangen. De subsidieregeling ‘Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)’ voor glastuinders en samenwerkingsverbanden van telers is daarvoor tot en met 31 maart 2021 opengesteld. Het totale budget voor deze subsidie is 7 miljoen euro.

Investeren in nieuwe machines en installaties

U kunt de subsidie aanvragen als u investeert in nieuwe machines en installaties. De subsidie wordt gegeven voor de kosten zonder btw. Als teeltbedrijf krijgt u maximaal 25% vergoed van de uitgaven voor investeringen die onder deze subsidie vallen. Daarbij kunt u denken aan een tweede energiescherm, de aansluiting op het warmtenetwerk of -cluster, de aansluiting op een biogas- of kooldioxidenetwerk of een luchtbehandelingssysteem. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal 5.000 Euro zijn en u kunt maximaal 375.000,00 Euro ontvangen.

Voorwaarden en uitsluitingen

Informatie over de voorwaarden en uitsluitingen treft u aan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Aanvraag

U kunt uw aanvraag direct zelf regelen met een E-herkenningsmiddel van niveau 2 of hoger via de site van RVO.nl

U kunt bij ons terecht

Bij vragen en/of problemen kunt u natuurlijk bij ons terecht. Bel vrijblijvend met ons nummer 088 – 505 55 05 of stel uw vraag per mail via info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO.nl, AgriBusiness