Verbeter uw liquiditeitspositie met de coronareserve

Een verlies over 2020 kunt u verrekenen met de winst over 2019, dit noemen ze carry back in de fiscale wereld. Normaal gesproken kan dit echter pas nadat u aangifte heeft gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan, voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen, die u nu niet kunt gebruiken. Vanwege de coronacrisis mag u daarom het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in het jaar 2019 aftrekken.

Coronareserve

U trekt het betreffende verlies over 2020 al in 2019 af, door in dat jaar een zogenoemde coronareserve te vormen. Het bedrag dat u toevoegt aan de coronareserve, mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. Dit doet u door de vorige aanslag over het jaar 2019 (voor zover deze nog niet definitief was) te overschrijven en opnieuw in te dienen. Deze nieuwe voorlopige aanslag 2019 valt dan op korte termijn in uw brievenbus en de maandelijks te verrekenen bedragen zullen verrekend worden met deze nieuwe voorlopige aanslag. Als deze al geheel voldaan is, zal het verschil aan te betalen belasting over 2019 aan u worden uitbetaald. De fiscale coronareserve valt vervolgens in 2020 verplicht en volledig vrij.

Vraag om fiscaal advies

De coronareserve vermindert dus de winst over 2019. Heeft u nog verrekenbare verliezen uit het verleden? Door het vormen van de reserve vermindert u de winst over 2019. Het is mogelijk dat u daardoor minder verlies kunt verrekenen, of dat er oude verliezen verdampen. Dit betekent dat u zich goed door uw fiscaal adviseur moet laten adviseren over of het voor u voordeliger is om de reserve nog in het boekjaar 2019 te vormen, of juist niet. En natuurlijk zijn wij er graag voor u, indien u graag een second opinion of onafhankelijk advies ontvangt. Onze fiscaal adviseurs hebben meer dan 30 jaar ervaring in de agrarische sector. Bel daarvoor vrijblijvend met ons nummer 088 – 505 55 05 of stel uw vraag per mail aan info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Belastingdienst, AgriBusiness