POP3-subsidie voor jonge, duurzame Agrariërs

Ben je een jonge, agrarische ondernemer met een leeftijd onder 41 jaar en ben je van plan om te investeren in duurzamer boeren? Dan kun je hiervoor een subsidie aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 20.000 voor 30% van je investeringen in de nieuwe bedrijfsmiddelen, mits deze voorkomen op de investeringslijst van jouw provincie.

Subsidieverlening

De subsidie wordt verleend door de provincies. Daardoor kunnen de investeringslijsten per provincie verschillen. Kijk dit dus vooraf even na op de vermelding daarover op de site van de provincie waarin je gevestigd bent, of neem even contact met ze op. Natuurlijk helpen wij je ook graag een handje.

Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dien je (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf te zijn en voor lange tijd blokkerende zeggenschap hierover te hebben. Alle voorwaarden tref je aan op de site van RVO. Ga vooraf even na of je wel in aanmerking komt.

Subsidie aanvragen

De aanvragen voor subsidie worden gerangschikt op basis van hun bijdrage aan de verduurzaming. De investeringen die het meest bijdragen komen dus als eerste in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, luchtwassystemen, windturbines, landbouwmachines voor de precisielandbouw, voorzieningen voor de weidegang, maar ook tal van andere duurzame investeringen. Meer informatie over alle subsidiabele investeringscategorieën tref je aan via deze link. Aanvragen kun je nog tot en met 12 februari 2021 indienen bij de RVO. Zodra de subsidie is toegewezen, kun je vervolgens de investering doen.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij de subsidieaanvraag of aanverwante vragen? Dan kun je ons bereiken via ons nummer 088 – 505 55 05 of je vraag per mail sturen naar info@agribusiness.nl. Wij ondersteunen je graag bij jouw doelen om duurzamer boeren!

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness