Subsidie voor investeringen in duurzame energie en besparing

In het begin van 2021 is de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) opnieuw geopend. De ISDE is bedoeld voor de aanschaf van zonnepanelen en kleinschalige windturbines door ondernemers met kleinverbruikaansluitingen. De openstellingsperiode loopt tot en met 31 december 2021.

Investeringssubsidie voor zakelijke gebruikers en ondernemers

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers kun je je gebouw of te verhuren woning verduurzamen met een warmtepomp en/of een zonneboiler. Voor ondernemers is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De subsidie kan worden gebruikt voor de investering in warmtepompen, zonneboilers, isolatiemaatregelen en de aansluiting op een warmtenet, maar daarnaast ook voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen of windturbines.

Subsidievoorwaarden

De voorwaarden om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen zijn de volgende:

• Je hebt een geldig KVK-nummer (behalve als je een particuliere commerciële verhuurder bent, in het geval van een warmtepomp en zonneboiler);
• Je vraagt eerst de subsidie aan, voordat je de koopovereenkomst voor het apparaat sluit;
• Je laat het apparaat in Nederland installeren;
• Je neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen;
• Je hebt bij het vaststellen van de subsidie een bewijs dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd;
• Je hebt een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en van de installatie van het bouwinstallatiebedrijf.
• Je verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.

Subsidiebedragen

Met de subsidie kom je als agrariër met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère en een jaarlijks netto totaalverbruik boven de 50.000 kilowattuur in aanmerking voor deze subsidie op zonnepanelen. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

De ISDE voor windturbines kan aangevraagd worden bij een rotoroppervlakte tussen de 50 m² en 500 m². Het project mag uit meerdere turbines bestaan. Daarnaast moeten de turbines aangesloten worden op een aansluiting van 3 × 80 A of kleiner.
De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt zo maximaal € 66,- per m² rotoroppervlak.

De ISDE wordt eenmalig in één totaalbedrag uitgekeerd bij de aanschaf.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze subsidieregeling of het indienen van de aanvraag, kun je de site van RVO raadplegen. Met vragen en/of problemen kun je natuurlijk ook altijd bij onze subsidie experts terecht. Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 505 55 05 of je kunt je vraag per mail sturen via info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness