Misbruiken of mislopen van de TVL regeling?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het gaat om 70 aangiftes.

Daarentegen zien de Adviseurs van AgriBusiness bij de meeste boeren die daadwerkelijk recht hebben op deze regeling eerder schuldgevoelens en schaamte, waardoor ze de subsidie makkelijker mislopen dan gebruiken. Wij informeren je nader over de praktijk rondom dit contrast.

TVL regeling

De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten en geldt ook voor agrarisch ondernemers. De TVL subsidie is in het leven geroepen voor ondernemers en zzp’ers die meer dan 30% omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Deze regeling is onderdeel van het uitgebreide steun- en herstelpakket en wordt uitgevoerd door de RVO.nl.

Aangiftes voor misbruik

De uitvoeringsorganisatie heeft serieuze signalen ontvangen van misbruik van de TVL regeling en is naar aanleiding daarvan een onderzoek gestart. Sinds de opening van de TVL regeling zijn er bijna 110.000 aanvragen ontvangen waarvan er tot nu toe ruim 96.000 zijn toegekend. Het gaat om 481 gevallen van mogelijk misbruik. Na onderzoek door RVO.nl en overleg met FIOD en het Openbaar zijn 70 aangiftes ingediend.

Terugvordering en controle

RVO.nl werkt in samenwerking met de banken aan terugvordering. Bij een hoog risicoprofiel worden aanvragen vooraf handmatig beoordeeld. Ook worden alle aanvragen vanaf nu bij bevoorschotting en bij de vaststelling gecontroleerd op basis van gegevens van de Belastingdienst. Bij een vermoeden van misbruik na een onderzoek, wordt de subsidie sneller op nihil gesteld en worden eventuele voorschotten teruggevorderd.

Overleg tussen fraudeafdelingen

Er zal nog intensiever overleg plaatsvinden tussen RVO.nl, de Kamer van Koophandel, de banken, FIOD, Belastingdienst en het UWV. Er is nu al dagelijks overleg tussen de gespecialiseerde fraudeafdelingen van banken en die van de RVO.

Wie misbruik maakt moet zich schamen

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) geeft hierover het volgende aan “Deze steunmaatregelen zijn juist opgezet om ondernemers die het momenteel loodzwaar hebben te helpen hun vaste lasten te betalen. Wie misbruik maakt van steunmaatregelen moet zich schamen.”

Boerenfatsoen én boerenverstand

Gezien de vele vragen en opmerkingen over de TVL-regeling bij AgriBusiness, informeren we je graag nader over deze gang van zaken. Daarbij willen wij benadrukken dat wij aan de andere kant veel te veel boeren spreken die zich juist schuldig voelen en schamen om gebruik te maken van de steunmaatregelen, zelfs als de situatie schrijnend is.

Onze boodschap is dan ook: “Als je de subsidie nodig hebt en je er recht op hebt, maak er dan gebruik van in deze moeilijke periode! Dat is namelijk precies waarvoor deze regeling bedoeld is. Boerenfatsoen is één ding. Nu is het zaak ook je boerenverstand te gebruiken!”

Hulp nodig?

Met vragen ben je altijd welkom. Bel met ons nummer 088 – 505 55 05 of stuur je vraag of probleem naar ons mailadres info@agribusiness.nl. Wij zitten voor je klaar!

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksoverheid, AgriBusiness