AgriBusiness biedt gratis support bij bedrijfsopvolging en staking

Van alle Nederlandse agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had het afgelopen jaar zo goed als 60% nog geen bedrijfsopvolger. Vooral bij kleine en zeer kleine bedrijven is er vaak geen opvolger voor handen. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er wel een bedrijfsopvolger is volgens de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020, die het CBS onlangs publiceerde.

Het is belangrijk dat er ook voor deze bedrijven een plan B komt voor een welverdiende, onbezorgde en gelukkige toekomst en dat er voor de jonge bedrijfsopvolgers voldoende uitdaging en perspectief is. In de praktijk blijkt dat dit weldegelijk aanwezig is, maar dat vaak de juiste support ontbreekt om succesvol van A naar B te komen. Dit heeft ons doen besluiten gratis support aan te bieden aan de ondernemers in deze situatie.

Bedrijfsgrootte speelt een grote rol

Bedrijfsgrootte speelt dus een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is er meestal een opvolger beschikbaar. Van de grote bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had 70% in 2020 een bedrijfsopvolger, bij middelgrote bedrijven was dit bijna 50%. Het percentage bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven steeg weliswaar vanaf 2004, maar is van 2012 tot 2020 weer iets afgenomen.

AgriBusiness adviseert en biedt support

AgriBusiness adviseert en biedt ondersteuning in de vorm van AgriCoaching bij alle vraagstukken en dilemma’s waarmee ondernemers zonder opvolger, maar ook de nieuwe opvolgers mee worstelen bij de overname van het bedrijf en de veranderingen en uitdagingen die dit met zich mee brengt. We brengen succesvolle toekomstscenario’s in kaart, nemen belemmeringen weg, bieden ondersteuning bij het afwegen van diverse opties, bij het opstarten van een nieuw bedrijf of veranderen en verbeteren van bestaande bedrijven. Ook bieden we support bij het opstellen van een nieuw, onderscheidend en succesvol businessplan en bij de stap naar en de communicatie met de gemeente.

Gratis coaching, support sessies en webinars

Hiervoor bieden we de komende tijd GRATIS COACHINGSESSIES aan ter verkenning van de mogelijkheden van bedrijven in deze situaties. Ook brengen we ondernemers bij elkaar om te sparren over nieuwe mogelijkheden, alternatieven en eventuele knelpunten waar ze mee worstelen. Daarnaast bieden we webinars aan, die ondernemers in een stappenplan begeleiden naar een succesvol, duurzaam en onderscheidend, nieuw business- en verdienmodel. En natuurlijk blijven we meedenken, gaan met de tijd mee, blijven je informeren en nieuwe dienstverlening ontwikkelen, passend bij deze tijd.

Maak gebruik van onze support

Indien je interesse hebt in deze coaching- of aankomende AgriBusiness Support Sessies of webinars, kun je je daarvoor aanmelden via deze link. Uiteraard kun je ons ook bellen met je vragen via het nummer 088 – 505 55 05 of je vraag per mail sturen naar info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: CBS, LTO Nederland, AgriBusiness