Subsidie voor ontwikkeling stalinnovaties uitgebreid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de subsidie voor de ontwikkeling van stalinnovaties verder uitgebreid. In de nieuwe aanvraagperiode is nu ook een combinatie van staltechnieken en managementmaatregelen die resulteren in vermindering van de broeikasgas- en stalemissies opgenomen. Tevens kunnen ook pluimveehouders een aanvraag indienen. De nieuwe aanvraagperiode loopt van 24 februari tot en met 4 mei 2021.

Voor wie

Deze subsidie is bestemd voor veehouders met melkvee, vleeskalveren, varkens, vleeskuikens, (groot)ouderdieren van vleeskuikens, leghennen, (groot)ouderdieren van leghennen en melkgeiten.

Waarvoor

De subsidie is in het leven geroepen voor de innovatie in een nieuw of bestaand stalsysteem. Onder stalsystemen vallen dierenverblijven, mestopslag, voeropslag, mestkelders en mestbewerkingsinstallaties. De subsidie is bedoeld voor onderzoek en de ontwikkeling van technieken, zoals een installatie of machine, maar ook voor het onderzoeken en ontwikkelen van managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Nieuwe regels

Na de vorige aanvraagperiode in 2020 zijn de volgende regels voor deze subsidie aangepast:

• Ook pluimveehouders kunnen de subsidie aanvragen;
• Je kunt nu ook een combinatie van technieken en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen;
• Je krijgt in de eerste fase van het project 25% van de kosten aan subsidie. Dit geldt voor elk type onderzoek;
• Je kunt ook alleen subsidie aanvragen voor de meetfase (fase 2).

Meer informatie

Op de pagina Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tref je de nodige informatie aan over de belangrijkste veranderingen, voorwaarden en andere belangrijke informatie over deze subsidieregeling.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness